אאא

המאבק על חוק הגיוס המתוקן. חברי בד"ץ "העדה החרדית" בירושלים קוראים לתלמידי המוסדות שבנשיאותם להתפלל ביום שני הקרוב, מועד אישור חוק הגיוס החדש, לביטולה של הגזירה.

במכתב שפרסמו היום (שישי) הרבנים נכתב: "בימים אלו עומדים להצביע בכנסת המינים על חוק תיקון לגיוס שנכפה ע"י השלטונות לחייב את החרדים לדבר השם להיכנס לצבא ולכור ההיתוך הישראלי דבר אשר גדולי ישראל זצ"ל חרדו ממנו והזהירו שלא לשתף פעולה על כל דבר גיוס.

הפגנת "העדה החרדית" בצומת כיכר השבת במוצ"ש האחרון (צילום: כיכר השבת)

"והנה האי תיקון קלקול הוא וחורבא נפיק מיניה, כאשר אם עד היום גם החרדים הנמשכים אחר השלטון התנגדו לחוק זה ועוררו קול זעקה, וכל אשר רצה להתגייס ידע כי מנוגד הוא לדעת כלל מנין ובנין הציבור החרדי, הרי עתה החוק המתוקן הוא בהסכמתם הגלויה, והדבר יביא לעידוד בחורי ישראל חרדים מבני הישיבות או הנחשלים להצטרף אל הצבא בהיתר מדומה ובהסכמה חרדית, ודברי פיהם ברור מללו שמטרת התיקון הוא למשוך אחריהם כמה שיותר חרדים דבר שעד היום נתקל בהתנגדות כאמור. ומי יודע מה יולד יום".

לסיום כותבים הרבנים: "לא עת לחשות העת הזאת ואשר קבענו ע"י ביום אשר שברו להעביר את החוק, יום השני לסדר הצילני מיד אחי מיד עשיו, יקבעו בבתי התלמודי תורה והיכלי הישיבות והכוללים חצי שעה של תפלה ותחנונים לעורר רחמי שמים המרובים וכהמשך הפסוק: פן יבא והכני אם על בנים ח"ו החיל"ת".