אאא

המלחמה בחוק הגיוס המתוקן: במהלך סוף השבוע פרסם ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ' כרוז לתלמידי הישיבה, ובו הוא יוצא בחריפות כנגד חוק הגיוס החדש. הכרוז נתלה על קירות הישיבה ונועד עבור הבחורים. 

"אל בני ישיבתנו הקדושה בכל אתר ואתר" כותב הרב מרקוביץ, "הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, הוי האומרים לאור חושך ולחושך אור, כי עתה הגענו עד משבר וכח אין ללידה. באשר עטרת תפארת ישראל, לומדי ויגיעי התורה בישיבות ובכוללים, נושאי ארון התורה וקיומה בעוז ובענווה, אשר כל העולם ניזון בזכותם והם די להם בקב חרובין, ניתנו בפיות אנשי החולין אשר קדושת ישראל וקדושת התורה זרה להם".

"מנסים עתה שוב באיומים ופיתויים, להכריח את הציבור החרדי להסכים לתת גושפנקא למזימה להמעיט את רוממות התורה בעם קודש, באומרם כי חלילה לא לכל ישראל ניתנה התורה, והם הריקים מתורה ומצוותיה יקבעו ויגבילו את המשקל שיש לתורה ולומדיה בקרב עם ישראל, ומטרתם אחת לאמור נסגור את התורה ונשפיל את לומדיה, אם לא תיאותו לנו להיות לעם אחר בריקנותינו ופחזותינו, והתוצאות ידועות ומי יודע עוד לאן יגיעו, ח"ו".

המכתב של הרב מרקוביץ (סריקה)
המכתב של הרב מרקוביץ (סריקה)
הגדלה

"לכן הבה אחים נחזור ונביע את אשר בלבבינו, כאשר קיבלנו מאבותינו זצ״ל ומרבותינו מצוקי ארץ ראשי וקברניטי הישיבה לדורותיה זי״ע, כי בנושא הישיבות אין מו״מ ולא פשרות ואין על מה לדבר, ואנו בדרכינו נמשיך. ובעת שהתחילו הדיבורים לפני כעשרים שנה לשנות את הההסדר הקיים מאז, הביעו דעתם רבינו הגדול מרן ראש הישיבה זצוק״ל ורבינו עט"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, כי אין ליתן יד לשום פשרה ולא להיכנס לשום מו״מ על נושא זה, וק״ו שאין לשתף פעולה".

"ונאמר בקול רם, היה לא תהיה, הם לא הראשונים שעינם צרה בכבוד התורה ולומדיה, מאז ומעולם רבו הצרים הקמים עלינו שזממו לסגור ולהחשיך את האור הבוקע מהיכלי הישיבות, אבל כמותם דרכם לא תצלח, והנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל מאויבינו מבחוץ ובפנים, ונצח ישראל לא ישקר".

"ואנחנו בעזרתו יתברך נעמוד על עמדנו, בדרך המסורה בידנו, לא נירא ולא ניחת, כי מלחמתם היא נגד ד׳ אלוקי ישראל, וחפצים לקחת את בניו אהוביו, אשר למענם ברא את עולמו ובזכותם הוא מגן על כל העולם כולו. והרי רואים עין בעין כי כל קיומינו בארצנו הקדושה כולו בניסים מול הקמים עלינו, אין בהם טבע ומנהגו של עולם".

"ולכן אנו נחזק ונבצר את בתינו ונמלא אותם בחשקת התורה והמצוות, ונחזור ונשנן ונאמר את תפילת ההודיה הידועה הקובעת כי לאדם רק שני דרכים. האחד, להשכים לדברי תורה או לדברים בטלים, לעמול ולקבל שכר או לעמול לריק, לרוץ לבאר שחת או לחיי נצח".

"ואנו בתפילה, כי השי״ת יערה רוח טהרה ממרום על כל בני עמינו ויחזרו למקור חצבתם, בלב שלם ובנפש חפצה" מסיים הגר"ש מרקוביץ את מכתבו במילים "מנאי המצפה לישועת ד'".