אאא

המאבק בתוככי הציבור הליטאי כנגד אישור חוק הגיוס המתוקן נמשך. אמש (מוצאי שבת) נערך בבני ברק כינוס בו השתתפו קהל רב המזוהים עם הפלג הירושלמי נגד החוק החדש.

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז' (של פלג המחבלים. י"כ) שתקף בחריפות את נציגי הציבור התומכים בחוק החדש וקרא להמשיך ולא להתייצב בלשכות הגיוס.

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי הנאום:

"רציתי להזכיר דבר אחד על מה שדיברו כאן קודם על התגייסות לצבא לאלו שבלאו הכי לא יושבים ולומדים תורה ויוצאים לעבוד, טוענים, והטענה הזו נשמעת גם מחרדים, שבצבא יסדרו יחידות מיוחדות ששם יהיה הכל על טהרת הכשרות ויהיו שם שיעורי תורה,המפקדים יהיו דתיים וחרדים ובמקום הזה אולי לא תהיה סכנה רוחנית בפרט אם ילכו לשם הרבה חרדים, התשובה לאלו שחושבים כך שהרי כולנו יודעים שמטרת החוק זה לבולל אותנו ולקלקל אותנו ככל שאפשר, לכן אין להאמין שהצבא יקים בתוך המסגרות שלו כוללים ושטיבלאך, למרות שבהתחלה הצבא יקפיד על כך כי הרי כעת זו תקופת ההסתגלות, אבל לאט לאט הם יכניסו את מה שהם באמת מתכוונים אליו.

"ואני רק יזכיר דבר נוסף כי בחוק הגיוס נכתב פעמיים 'שלא ייפגע מעמדה של יוצאת צבא אישה בגלל גיוס החרדים'. ודי למבין.

"התכנסנו כאן, כדי להודיע את חומרת הדברים שקרו השבוע. לצערינו, נעשים נסיונות לטשטש את זה. זה אומר שהשגנו בתיקון החוק הרבה מאוד רק אסור לגלות, והשני אומר שחזרנו בכלל למצב של חוק טל. אני לא מדבר על זה שגם על חוק טל הרעישו הרבה גדולי ישראל, למרות שאחרי שהתקבל חוק טל לא הרעישו עליו כל הזמן, וזה בגלל שחוק טל לא שינה את מעמדו של בן הישיבה, הכל נמשך כמקודם והייתה אפילו הקלה בבדיקות הרפואיות במשך כמה שנים. החיסרון שהיה בחוק טל שבגללו יצאו נגדו גדולי ישראל כי הוקמה מערכת של פיתויים חיצוניים שיגרמו לבחורי ישיבות להתגייס, ואכן הוקמו מסלולים כאלו. אבל בחוק טל לא הייתה כפייה ומי שהצטרף למסלולים הצטרף מדעתו וכל שנותר לנו זה לשכנע שלא להצטרף.

"מי שאומר שחזרנו לאותו מצב שאחרי חוק טל ולכן אין מה להרעיש כל כך נגד החוק הוא משקר ורוצה לרמות את הציבור.

"מה באמת קורה בחוק הגיוס המתוקן? כבר התפרסם כי חוץ מכך שדחו את תקופת ההסתגלות לארבע שנים, (לא לשבע, לארבע.) לא השתנה בחוק הגיוס כמעט כלום. ההבדל היחידי הוא שבמשך כמה שנים, במקום שיתבטל החוק ויישארו בישיבות רק אלף ושמונה מאות עילויים, המכסות יהיו חובה. והמכסות שנקבעו לתקופת ההסתגלות השנייה שתתחיל בעוד כארבע וחצי שנים עומד על כשמונת אלפים בחורי ישיבות שיתגייסו לצבא בכל שנה.

"בנוסף לכך נקבע כי המכסות חייבים לעלות כל שנה, וכשיסתיימו תקופות ההסתגלות ויתחיל תקופת הקבע כפי שהוא מוגדר בחוק, יתחייבו עשרת אלפים בחורי ישיבות בגיוס בכל שנה. כלומר שבעוד ארבע וחצי שנים תחל תקופת גיוס חובה לעשרת אלפים בחורי ישיבה שבמכסות ואם לא יתגייסו יקחו אותם בכפייה עם עונשים פליליים. שר הביטחון לא יוכל לפטור אותם מגיוס, רק את אלו שמעל גובה המכסות. כל זה יקרה בעוד ארבע וחצי שנים. בכל מה שנוגע לעוד שבע שנים לא השתנה דבר בתיקון החוק.

"שמענו בתקופתו כשחוקקו את החוק המקורי, כי החילול ד' שנגרם מהחוק הזה הוא בגלל הסנקציות הפליליות, ובתיקון הנוכחי של החוק הוא בוטל. אני מודיע לכם 'זה לא בוטל וזה נשאר'. והדחייה כעת לעוד מספר שנים לא נחשבת למאומה כי גם אז דחו את הסנקציות לשלוש שנים. כך שמצד החילול ד' לא השתנה דבר.

"דבר נורא נוסף שקרה השבוע הוא מה שכתוב בחוק החדש - יקימו וועדה של בכירים שתפקידם להציע תיקוני חקיקה שיפקחו על החלטות הממשלה בענין המכסות. כך שמלבד מערכת הבילוש שקיימת כבר נגד עולם הישיבות ושכבר ניסו ליישם את זה בישיבתנו (פוניבז'), יתקנו הצעות חוק שמטרתם להכניס עוד ועוד בחורים לגיוס.

"תשאלו מה נזעקנו היום, הרי גם במשך כל תקופת החוק עד לתיקונו ניסו לזרות חול בעיני הציבור והייתה שתיקה מוחלטת בכל מה שקשור לאיום הגדול נגד עולם הישיבות?! למה נזעקנו עכשיו.

"קודם כל כפי שהזכרנו כדי לחזק את עצמינו. אך חוץ מכך, קרה השבוע דבר חמור. חברי כנסת חרדיים שהיו אמורים אולי להיות שלוחים שלנו הצביעו בעד כזה חוק. הנורא בכך הוא קודם כל עצם ההצבעה לכך, למרות שהם בודאי לא דוגלים בכך ולא שמחים עם זה עדיין הציבור החילוני קורא את ההצבעה שהם הסכימו לחוק הזה. ואחדד, אם היה חוק שמחייב כל יהודי לחלל שבת והשיגו הקלה בחוק שלא חייבים לחלל כל שבת אלא רק פעם בארבע שבתות, מישהו היה מרים את היד להצביע בעד זה, למרות שזו הקלה מול החוק הקיים?! ולא רק זה, בשולחן ערוך נפסק כי בזמן סכנה מותר ליהודי להתחפש לגוי ואינו נכלל ביהרג ואל יעבור, אך אם נשאל אותו יהודי שמחופש לגוי אם הוא מאמין בעבודה זרה על זה כן נאמר יהרג ואל יעבור. ונשאלת השאלה הרי לדעת השואל הוא גוי וקיימים מליוני גויים שעובדים עבודה זרה ומה יקרה בכך שיחשוב שאף הוא גוי כאותם שעובדים עבודה זרה? למדים אנו כי אף זה ביהרג ואל יעבור למרות התחפושת. אז לעמוד ולהכריז מול עם ועדה שאנחנו מסכימים לחוק הזה זה בוודאי לא קידוש ד' ואף חמור מכך.

"בשעתו כשהתקבל חוק טל, דרשו חה"כ גפני וכמדומני גם חה"כ פרוש שהחוק יפוצל כדי שיוכלו להצביע רק על הסעיפים החיוביים ולהצביע נגד הסעיפים השליליים, למעשה הם ידעו שהחוק יעבור, וגם שנת ההכרעה זה כשלעצמו לא איסור שבחור יוכל לצאת שנה ולחזור לישיבה, רק כיוון שהמטרה בכך הייתה ברורה הם קיבלו הוראה מרבותיהם לא להצביע והם עשו כך.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"היום, עומדים כל חברי הכנסת החרדיים ולא רק שלא נמנעים אלא אף מצביעים על חוק של שמד והתבוללות, ולא די בכך שהצביעו אלא תהיה מצידם שתיקה מוחלטת מכאן והלאה גם בעוד ארבע וחצי שנים כשיחויבו עשרת אלפים בחורי ישיבות לעזוב את הישיבה ולהתגייס בכפייה. כי הרי הם הצביעו בעד החוק הזה והם דרשו את החוק הזה.

"בשעתו כשחוקק החוק המקורי, השתתפתי בעצמי במספר פגישות מול הגורמים והטענה שנטענה כלפיהם הייתה כי ברור גם לכם שאם הציבור החרדי לא ישתף פעולה עם החוק וכל עולם הישיבות ללא יוצא מן הכלל לא יתייצבו בלשכות הגיוס הרי שאין לחוק הזה קיום, וכפי שסיפר לי היום ראש ישיבה חשוב שאמר לו משפטן חילוני בכיר ביותר כי ודאי שצדקנו באי ההתייצבות, כי אם הייתה התנגדות מוחלטת של המגזר החרדי, כמו שבגיוס בנות נחלנו הצלחה כך גם פה היינו מצליחים. ומה שמענו תשובה לכך? כי 'אקדומא פורענותא לא מקדמינן'.

"היום אפשר לומר בוודאות כי גם כשנגיע לתקופת ההסתגלות השנייה בה יהיה גיוס בכפייה ללפחות עשרת אלפים בחורי ישיבות בכל שנה חברי הכנסת החרדים לא יוכלו להביע התנגדות ותהיה מצידם שתיקה מוחלטת. ואוי לנו שכך. ודבר נוסף, כבר היום בשולי המחנה החרדי ואני לא יודע מה רוחב אותו שוליים יש שאומרים שם שהחוק הוא טוב כי יתגייסו כאלו שבלאו הכי לא לומדים וכולי, ברגע שיעבור החוק זה יהפוך להיתר אצל כל מיני בחורי ישיבות שיגידו הרי בין כך אני לא לומד כל כך טוב.

"מה יקרה בתקופת ההסתגלות השניה כשיצטרכו לגייס בכפייה, איך יחליטו מי כן יתגייס ומי לא? אמר לי ראש ישיבה חשוב של ישיבה חסידית שאגב הוא מהבודדים שבראשי הישיבות והרבנים שקראו את החוק, כי רוב רובם של הרבנים לא קראו את החוק, ולהיפך, החילונים הגישו את החוק כמה שיותר מאוחר כדי שלא יוכלו לקלוט מה יש בתוכו, רוב חברי המועצת של דגל התורה שנשאלו על החוק אמרו שהם לא יודעים מה כתוב שם ולא שאלו אותם אם הם מסכימים לחוק, ובודאי שאם יתנו לזה עכשיו הסכמה לאחר מעשה כשכבר אי אפשר לשנות כלום אין לזה הרי שום ערך".