אאא

מתקפתם של ראשי הישיבות והרבנים המזוהים עם "הפלג הירושלמי" כנגד חוק הגיוס המתוקן מתקבלת בזלזול שלא לומר גיחוך בקרב רבים בממסד הליטאי בהם רבנים ועסקנים המסבירים כי מדובר בחוק שהינו הרע במיעוטו וכי זה הסדר מניח את הדעת.

"מדובר על המשך ההסדר עליו הסכימו גדולי ישראל במשך עשרות שנים ולבוא לומר שעכשיו משנים זו טענה מגוחכת והזויה", הם מסבירים.

לדבריהם, "בפלג הירושלמי חוששים שמא לאחר תיקון חוק הגיוס כרצונם של גדולי הדור הם יישארו חסרי תעסוקה וללא נושא מהותי המהווה את ציפור הנפש עליו יש להילחם ועל כן מנסים להסית נגד החוק שיואשר מחר. הם פועלים נגד הח"כים ונציגיהם של הרבנים שהם הידא אריכתא של גדולי ישראל. זו ממש חוצפה ועזות מצח אומרים אותם אישי חינוך".

לגבי האמירות כאילו וגם בחוגי בריסק מזדהים עם עמדת "הפלג הירושלמי" כמו גם מספר ראשי ישיבות, אומרים גורמים ב"דגל התורה" בציניות: "אם בבריסק הם נתלים הרי שמדוע לא יקבלו את ההצעה של הגאון רבי אברהם יהשוע סולובייציק שאמר לאחד שסיפר לו על מעמד "הקריעה" (שאירגנו חוגי הקנאים)?".

הגרא"י סולובייציק אמר לאותו אחד: "יש לי הצעה יותר טובה עבורם מקריעה, שישיבת פוניבז' של הגר"ש מרקוביץ וישיבת כנסת יצחק של הגר"י ארנברג ודומיו יצהירו שהם נותנים דוגמה אישית והם לא לוקחים תקציבים מהמדינה בשנתיים הקרובות כולל התוספות שגפני השיג".

"היכן הכרת הטוב לשלוחיהם של גדולי הדור שבראייתם הרחוקה יודעים לשמר ולדאוג לעולם התורה ולבני הישיבות?", תוהים בממסד הליטאי.