מרן הגראי"ל שטיינמן. בקטן: הגר"י אייכנשטיין  (צילומים: שוקי לרר, באדיבות המצלם)
אאא

בשיחה שנשא לאחרונה הגאון רבי יהושוע אייכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרן" וממקורביו הבולטים של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שמונה על ידו לשמש כשליח במספר נושאים ציבוריים, הוא חושף את ההשקפה הנכונה כיצד יש להסתכל על חוק הגיוס החדש ובכלל על השתנות הדורות ועל העובדה שההכרעה נתונה תמיד בידי מנהיגי הדור כיצד יש לכוון את ספינת עולם התורה והישיבות בימים טרופים אלו.

הגר"י אייכנשטיין מתייחס בדבריו גם לעניין של אלו שבחרו לצאת לשוק העבודה ולפריחתו של עולם התורה מאז אחרי השואה האיומה.

"כיכר השבת" מביא את עיקרי שיחתו:

"בכל הדורות בכלל ישראל בכל הדורות כמה ישבו ולמדו אחרי החתונה? (הסובבים עונים: רק קצת), כך זה היה כל הדורות, עכשיו הגיע השואה היה חורבן התורה, אמר החזו"א עכשיו צריך להקים את עולם התורה מחדש, עולם התורה נחרב צריך להקים את עולם התורה מחדש, וכדי להקים את עולם התורה מחדש חייבים כולם לשבת וללמוד אחרי החתונה, צריך להקים כוללים, ישיבות, ולבנות את עולם התורה מחדש, זה היה הוראה מהחזון איש, עכשיו מי שיגיד לי שזה לא נחשב הוראת שעה?

"אם הדורות עד לפני כן לא עשו ככה והחזון איש בא בגלל השואה ואמר שצריך לעשות את זה, אני רוצה לדעת פירוש מילולי, מה זה, זה לא נחשב הוראת שעה? יש אנשים חושבים שהתורה מתחילה מהרב שך, הרב שך אמר ככה אז זה כל התורה, התורה היא, ממתן תורה מהר סיני!

"כתוב בגמרא: 'הרבה עשו כרבי ועלתה בידם, וכרבי שמעון לא עלתה', זה גמרא וככה נהגו כל הדורות, אלא מה אנחנו חיים בתקופה שהייתה שואה, ועכשיו אני אמרתי כך, מי שיחשוב מה זה חוק טל, מי שיחשוב, שהרב אלישיב הסכים לזה, מי שיגיד מה הפשט בחוק טל נו, (אחד הנוכחים: חוק טל זה שנת הכרעה) מה זה שנת הכרעה? הרי כולם חייבים ללמוד כל החיים שלהם? מי שלא יכול, עכשיו, מה עומד על הפרק עכשיו?

"נכון, אז אני אמרתי עכשיו הגדולים צריכים להחליט ההוראת שעה של החזון איש מתי זה נגמר, האם זה נגמר או לא נגמר ומתי זה נגמר, זה מה שאני אמרתי.‫‫ מה הוציאו מזה? דבר ראשון כביכול כאילו "חדשתי יבשת חדשה" ש(הוראת) החזון איש הייתה הוראת שעה. כל אחד שיש לו איזה שהוא מח בקדקודו מבין שזה היה הוראת שעה, לא אמרתי שצריכים לצאת לעבוד עכשיו, אמרתי שכמו שחוק טל זה היה הנידון, עכשיו הגדולים צריכים להחליט מה עכשיו עושים.‬‬ ‫הוראת שעה צריכים לדעת מתי זה נגמר, אם כן או לא, מה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"זה לא פשוט שזה הפשט בחוק טל? אלא מה יש אנשים שאין להם מח, לא מבינים כלום. אחד שלא מבין שהחזון איש אמר הוראת שעה הוא לא מבין מה שהוא מדבר בכלל, הוראת שעה הפשט הוא השעה מחייבת את זה, אם כל הדורות קודם לא עשו ככה מה זה לא הוראת שעה?‬".

מה הפשט החזון איש אמר שגם מי שלא יכול ללמוד חייב לשבת ללמוד?‬‬
‫‫
"החזון איש אמר, הרי עד אז כמה למדו בכולל קובנא? מה היה המצב? מה היה, לא היה דבר כזה, התחילו כולל רק בזמן ר' ישראל(מסלנט). למה, כי אז התחילו להתחתן מאוחר היה בעם ישראל שהתחילו להתחתן מאוחר , ר' ישראל הקים את הכולל הראשון כדי שכן יתחתנו, אז לא התחתנו בגלל עניות היה מצב שלא היה כסף, התחילו כוללים, כמה ישבו בכולל קובנא?, אולי עשרה, אחרי השואה החזון איש החליט עכשיו צריך לבנות מחדש את עולם התורה. בסדר, צריך ללמוד. צריך להקים עולם התורה מחדש.

אני לא שאלתי את ר' אהרן לייב. הם באו להשמיץ את ר' אהרן לייב אז הם אמרו שאני אמרתי בשם ר' אהרן לייב. אף פעם לא שמעתי ואף פעם לא דיברתי איתו על זה.

"הוא בא אלי ואני אמרתי לו תבין מה מדובר פה, הגדולים צריכים להחליט. הם סילפו את זה כמו שסילפו עוד אלפי דברים בשמי, אני לא רוצה להגיד את השקרים שהם אומרים. זה סילוף. עכשיו אני אמרתי את זה מה אפשר לעשות מזה? נו תגיד, מה, זה לא שום דבר נגד ר' אהרן לייב. לא אמרתי שום דבר נגד ר' אהרן לייב. כל אחד שיש לו מח בקדקדו מבין מה מדובר פה".