אאא

אמש (ראשון) התקיים בניו יורק הדינר השנתי לטובת ישיבת פוניבז', בהשתתפות נשיא ישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן.

בדינר הוקרא מכתב מראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, הגרב"ד פוברסקי והגרח"ש ליבוביץ, כשאליהם מצטרף מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ואף מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי מוסיף שורה בכתב ידו בה הוא כותב על הרבנית כהנמן ע"ה "הצדקנית".

"באנו בזה לחזק ידיו ולברך את הגאון רבי אליעזר כהנמן נשיא הק' דפוניבז' אשר ממלא מקום אבותיו בתבונה ובמסירות בנשיאת עול הישיבה הקדושה וכל מוסדותיה לרגלח הדינר להחזקת הישיבה", כותבים ראשי הישיבה.

"ופה מקום להזכיר לברכה את אשתו הרבנית הצדקנית הצנועה והחסודה מרת אלישבע ע"ה בת הגאון רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל מראשי הישיבה ואמה הרבנית הצדקנית והמשכלת מיחידי סגולה בדורה מרת אהובה ליבה ע"ה בת מלך מרנא גאון ישראל בעל קהלת יעקב זצוק"ל", הם מוסיפים, "כה יתן ה' וכה יוסיף שיזכה עוד רבות בשנים בבריאות הגוף והנפש להגדיל תורה ולהאדירה ברב נחת ושמחה כל הימים".

בנוסף כתב הגר"י אדלשטיין מכתב נדיר וארוך בכתב ידו למען הישיבה הקדושה, וכך גם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן, כתב מכתב למען הישיבה.

הגאון רבי אליהו בער וואכטפויגל מגדולי הדור בארה"ב רערך אמש ביקור באכסניית הגאון רבי אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פוניבז'.