אאא

וועדת השרים לחקיקה, אישרה הצעת חוק של ראש הממשלה בנימין נתניהו המשמש כשר התקשורת, לחייב כל אדם ובעל עסק השולח דואר רשום, לכתוב את פרטיו על הודעת הדואר.

בנק הדואר לא יוכל להעביר משלוח עליו לא רשום פרטי השולח וכמו כן על הדואר לרשום את פרטיו של השולח על גבי המכתב שמגיע לנמען בביתו.

משמעות ההחלטה היא, שאדם שקיבל לידיו מכתב מבנק הדואר ולא הגיע לקחת אותו מהבנק הסמוך לביתו, הדבר ייחשב כאילו וקיבל וזאת בניגוד להיום שהבנק חייב את חתימתו של הלקוח כדי שהדואר ייחשב כהתקבל.

בנוסף, הדבר יקל על האזרחים שיוכלו לדעת מי שלח להם את דבר הדואר, גם מבלי לטרוח ולהגיע לסניף.