אאא

במהלך דיון בהצעת אי האמון שהגישה סיעת 'יש עתיד' בשל חקיקת החוק המעגן את מעמד בני הישיבות על ידי הממשלה, שיבח סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש את שר הביטחון משה יעלון על עמדתו העיקשת בעד המשך ההסדר עם לומדי תורה שהיה נהוג טרום הממשלה הקודמת.

"חכמינו אומרים: "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים". למדנו את זה בדברי רש"י לאחרונה. אין לנו מלוא את ההשגה בדברי חז"ל אלו, דהיינו חשובה יותר השיחה של עבדים, עבדי אבותינו, מתורה של בני אבותינו.

"אולם על אותו משקל אני מבקש לומר, יפה שיחתו של שר הביטחון בלי הכיפה, שמדבר בעד המשך הסדר מתן הדחייה לבני הישיבות, מתורתו המתפלפלת של חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבוש הכיפונת, שמדבר דווקא בשטנה נגד ההסדר לבני הישיבות ובעד גיוסם גם במחיר של התנגשות וכפיה".

"בכלל צריך לדעת שכיום, בשיח הציבורי, כאשר הציבור שאינו שומר תורה ומצוות מוסט כנגד ההסדר לבני ישיבות, הרי כל מי שבכל זאת דוגל בהמשך ההסדר עם לומדי התורה, אפשר לומר עליו "יפה שיחתם". צריך לשבח את שר הביטחון על עמדתו העקבית, שתמיד, גם בתקופת לפיד, הוא התנגד למסע הכפייתי של לפיד כנגד הציבור החרדי ושיחתו היא דווקא בשבחם של לומדי התורה.

"מה שמטריד אותנו זה הניסיון לגמד את מעמדו של שר הביטחון, לצמצם את סמכויותיו של שר הביטחון, בעוד שכל אלה שמנסים לפגוע בסמכותו של שר הביטחון לתת דחיית שירות ללומדי התורה, יודעים שעם התורה והציבור החרדי יפעל ויתעקש עד כלות הנפש, שכל הלומד תורה, כל מי שתורתו אומנותו יקבל את הדחייה משירות צבאי. 

"מגוחך לשמוע את ההתעסקות סביב המושג של יעדי הצבא מול האוכלוסייה החרדית. כל אחד מבין שכל זה אינו נוגע ללומדי התורה. יתרה מכך, ההתעסקות הזו מגוחכת ולמה? כי כאשר שר הביטחון הציב ב"צוק איתן" יעד למוטט את החמאס ולא השיג את היעד, האם הדקדקנים בבית הזה שאלו מהם היעדים?

"כאשר שר הביטחון ב"שלום הגליל" עמיר פרץ הציב יעד למוטט את ה"חיזבאללה", האם הדקדקנים במפלגת העבודה שאלו מהם היעדים? אלה המסיתים כאן, כואב להם שהם הוחלפו. כואב להם שהם לא שולטים. לכן כואב להם שהממשלה הזו מחזירה לשר הביטחון את הסמכות גם בנוגע לדחיית בני הישיבות".