אאא

המאבק על עצמאות החינוך החרדי. לאחר הישיבה המשותפת של חברי הכנסת החרדיים יחד עם ראשי איגוד הסמינרים אמש (ראשון) והביקורת הקשה על התערבות המחוז החרדי בתכני החינוך החרדי, מפרסמים הערב חברי וועדת הרבנים של מועצות גדולי התורה של תנועות אגודת ישראל ושל דגל התורה את החלטותיהם.

   קרא עוד:

בהחלטות שנחשפות לראשונה ב"כיכר השבת" נאסר על כל שיתוף פעולה עם משרד החינוך כל עוד המצב הקים נמשך וכן נגד התערבות הרשויות בקבלת התלמידים.

להלן נוסח ההחלטה המלאה של ועדת הרבנים:

"לאור המגמה בשנים האחרונות לפגוע בעצמאית החינוך החרדי ע״י התערבות בתכני הלימוד, קבלת תלמידים ותלמידות, קבלת מורים ומורות ,הננו מורים למנהלים ולמנהלות של מוסדות החינוך החרדיים (החל מגני הילדים)".

"א. עד להחזרת מצב הפיקוח לקדמותו ולהנחת דעת קודשם של גדולי ישראל, אין לשתף פעולה עם המפקחים מטעם משרד החינוך, אלא אך ורק עם מפקחים מטעם המסגרת החרדית שהמוסד שייך אליה".

"ב. אין להתייחס למכתבים ולהוראות ממשרד החינוך הפוגעים בעצמאות המוסד בענינים הנ"ל".

"ג. אין לקבל תלמידים ותלמידות שאינן מתאימים לתקנון המוסד מבחינה רוחנית ואין לאפשר כל התערבות של הרשויות בנושא זה".

"ד. בכל ספק או שאלה או פניה לעזרה יש לפנות לוועדת הרבנים באמצעות המזכירים הרב אברהם רובינשטיין והרב יוסף דריימן".

"וועדת הרבנים מחזקת את ידי המנהלים והמנהלות העומדים בפרץ כנגד המגמות המסוכנות הללו והמבינים את גוגל האחריות המוטלת עליהם לחינוך בנינו ובנותינו".