אאא

בדיקת מבקר המדינה בנושא התנהלות שורה של רשויות מקומיות מצאה ליקויים וכשלים בהתנהלות הרשויות המקומיות ובהן התקשרויות שלא כדין עם חברות ההסעה, בחלק מהמקרים בניגוד עניינים ותוך פגיעה בטוהר המידות. העסקת קבלנים שאינם עומדים בדרישות הבטיחות ובכשירות הנהגים וכלי הרכב המסיעים את התלמידים. כמו כן, הועלו ליקויים בנוגע לאמצעי בטיחות בבתי ספר ולקיומם של מפגעי בטיחות בסביבת בתי הספר.

הבדיקה נעשתה בסוף 2014 בעיריות אום אל-פחם, חדרה, חולון, טמרה, כרמיאל, מודיעין עילית, סח'נין ושפרעם; במועצות האזוריות הגלבוע, מטה אשר, מרום הגליל ונווה מדבר; במועצות המקומיות אעבלין, ביר אל-מכסור ועראבה. בדיקות השלמה נעשו במשרד החינוך, במשרד התחבורה, במרכז השלטון המקומי ובמשכ"ל – החברה למשק וכלכלה בשלטון המקומי.

הסגמנטים שנבדקו היו השתתפות משרד החינוך במימון הוצאות ההסעות, המכרזים של הרשויות המקומיות והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ עם חברות ההסעה, חוזי ההתקשרות, בטיחות בהסעות התלמידים, פיקוח ובקרה על ביצוע ההסעות, הסעות תלמידים בקווי שירות בתחבורה הציבורית, ליווי בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד והסעות באמצעות אוטובוסים צהובים.

הביקורת על משרד החינוך נוגעת לסכום ההשתתפות של משרד החינוך במימון ההסעות בכל מסלול נקבע על פי התעריף הנמוך ששילמה הרשות המקומית עבור אותו מסלול בשנים קודמות. כך, אם הגיש קבלן הסעות בשנה מסוימת הצעת מחיר לא ריאלית עבור קווי הסעות מסוימים על מנת לזכות במכרז ההסעות, והרשות המקומית בחרה בהצעתו, המחיר הלא ריאלי ישמש בסיס לחישוב סכום ההשתתפות שיאשר משרד החינוך לאותה רשות מקומית בעתיד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בין הממצאים הבולטים חריגות בנושא ניהול המכרזים. המועצה המקומית עראבה, העבירה את ביצוע ההסעות מהקבלנים שזכו במכרזי ההסעות לקבלנים אחרים שלא עמדו בתנאי הסף, והתקשרה עימם באופן ישיר. המועצה נהגה להתקשר עם אחיו של חבר המועצה לביצוע הסעות תלמידים, בניגוד להוראות צו המועצות המקומיות. המועצה המקומית אעבלין התקשרה עם קבלן הסעות באוגוסט 2014 שזכייתו התאפשרה מפני שנתן הצעת מחיר נמוכה ולא סבירה לאחד המסלולים. המועצה לא פסלה את המכרז עם קבלת הצעת המחיר ולא פרסמה מכרז חדש. עיריית סח'נין התקשרה עם קבלן שביצע עבורה הסעות תלמידים, בארבעה הסכמים ועל פני תקופות שונות החל ממאי 2011 עד יוני 2014. זאת, מבלי לפרסם לגבי שלושה מן ההסכמים מכרז או לקבל הצעות מחיר, כמתחייב.

ממצאי החריגה בבטיחות עולה כי העיריות טמרה, כרמיאל וסח'נין והמועצה האזורית הגלבוע לא ביצעו מעקב שוטף אחר חידוש תוקף רישיונות ההפעלה של קבלני ההסעות לאחר שתוקפם של הרישיונות הקודמים פג. ברשויות המקומיות שנבדקו לא היו רשימות מלאות ומעודכנות של הנהגים המועסקים מטעם קבלני ההסעות המבצעים את הסעות התלמידים, לרבות אישור מהמשטרה על עמידתם של הנהגים בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין.

כמו כן איפשרו העיריות אום אל-פחם, חדרה, חולון, טמרה, מודיעין עילית, המועצה האזורית מרום הגליל והמועצה המקומית ביר אל-מכסור, לקבלנים הראשיים להעסיק קבלני משנה, אך הן לא דרשו להמציא להן את מסמכי כלי הרכב שבאמצעותם יבוצעו ההסעות, את העתקי רישיונות ההסעה ורישיונות הנהגים. בעיריית כרמיאל ובמועצה האזורית מטה אשר, חברות ההסעה העסיקו קבלני משנה מבלי שקיבלו לכך את אישור הרשויות המקומיות בכתב. חריגות נמצאו גם בתחום הביטוח בעיריות אום אל-פחם, טמרה, ומודיעין עילית, במועצות האזוריות מטה אשר ומרום הגליל ובמועצה המקומית ביר אל-מכסור, גבול האחריות לתובע ולמקרה ביטוח של קבלני ההסעות נקבע למיליון שקל במקום חצי מיליון דולר כפי שנדרש.