אאא

ערב יד' כסליו, זהו תאריך פטירתו של רבי דוד אבוחצירא זצ"ל המכונה 'עטרת ראשנו'. (נולד בשנת תרכ'ו, נפטר ביד' כסליו שנת תר'פ 1866-1919)

למה אני מספר לכם את זה? ראשית: כי זכיתי להיות בן משפחתו. שנית: כדי להמליץ לכם להדליק נר לעילוי נשמתו
שלישית: מאחוריו עומד סיפור מדהים של צדיק וקידוש ה'.

רבי דוד אבוחצירא הינו בנו הבכור של רבי מסעוד אח של הבבא סאלי והבבא חאקי סבי זצ׳ל בנו של רבי מסעוד ונכדו של רבי יעקב אבוחצירא הקבור בדמנהור שבמצרים.

בחייו ראה צער רב אבל תמיד היה שמח בחלקו, התאלמן פעמיים, כל בניו נפטרו בחייו למעט אחד, היה חולה מאוד וחי בפרישות ובהסתגרות ולצורך זה היה מקווה ובית מדרש בביתו, ישן על כסא ולא אכל בשר.

רבי דוד היה איש קדוש שעסק בתורת הנגלה והנסתר, חיבר ספרים רבים (פתח האוהל, שכל טוב, רישא וסיפא), בעל מופתים ומנהיג הקהילה היהודית בעיר תפליללת במרוקו למרות שסרב לשאת בתואר הזה באופן רשמי אבל כך ראו בו אנשי הקהילה שם ומשם כינויו ׳עטרת ראשנו׳.

בשנת 1917 כבשה צרפת את מרוקו ותנועת התנגדות ערבית מרוקאית בראשות מולאי מוחמד נלחמה בכיבוש נגד משפחת המלוכה המרוקאית ונגד הצרפתים שתפסו בסוף את השלטון בשנת 1920, מוחמד חשד שיהודי תפליללת קשרו קשר עם הצרפתים וציווה להוציא להורג את כל הקהילה היהודית. הימים היו קשים וכולם באו לרבי דוד שיציל אותם מהגזרה, רבי דוד אמר להם והרגיע אותם שלא יהרגו את הקהילה והוא מתפלל להצלתם. בעיצומו של יום השבת פשטו חיילי מולאי מוחמד על תפליללת וכינסו את כל הקהילה היהודית בכיכר העיר על מנת להוציא להורג את כולם ואז פנה רבי דוד זצ״ל למוחמד ולקח על עצמו את האשמה ומוחמד החליט להוציא להורג ׳רק׳ אותו ועוד שניים מפרנסי העיר והעמיד אותם מול לוע של תותח וירה לעבריהם פגז וכך הוא ועוד שניים נהרגו על קידוש השם והציל את כל הקהילה היהודית ממוות.

מספרים כי, כשבאו אנשי חברא קדישא של תפליללת לאסוף את חלקי גופתו לקבורה הם לא מצאו חלק מיד שמאל באזור השריר איפה שמניחים את תפילין של יד ולאחר שלא מצאו קברו את רבי דוד בלי החלק הזה. אנשי חברא קדישא סיפרו שרבי דוד בא אליהם בחלום לאחר הקבורה ואמר להם שלא יצטערו כי זה עונשו משמים על כך ש׳פעם אחת בשעת הנחת תפילין, בין תפילין של יד לתפילין של ראש הוא הרהר בדברי תורה ועל כך נענש׳ וגילה להם איפה זה נמצא והלכו והוסיפו לקבורה בדיעבד, כך סיפר הבבא סאלי שנים אחר כך.

באותם ימים יש לציין, אחיו הבבא סאלי היה בן 18 וראש הישיבה שם.

אין לנו תמונה/ציור של רבי דוד כי משפחת אבוחצירא לדורותיה סרבה לכך מטעמים הלכתיים ולכן אסתפק בתמונה של הנר שהדלקתי לעילוי נשמתו.

זכותו תגן עליכם ועלינו אמן.