אאא

מעשה בעיר חלם שהוכתה במכת גניבות קשה. בכל לילה היה פורץ גנב אלמוני לבתי העיר ומרוקן לאמתחתו את רכושם וכספם של תושביה. מה שהטריד במיוחד את מנוחתם של תושבי העיר היתה עובדה שהפורץ היה משאיר אחריו נזקים כבדים. בתים מסויימים נותרו עם מנעול דלת שבור ובתים אחרים נשארו עם חלונות מנופצים או עם דלתות שסועות למחצה. המראות הללו הדירו שינה מעיני תושבי חלם הרבה יותר מאובדן כספם ורכושם. בשל כך החליטו לכנס את מועצת החכמים שלהם בכדי לטכס עצה שתשים סוף לצרתם.

התכנסו כל חכמי חלם ולאחר דיונים ממושכים שנמשכו עד השעות הקטנות של הלילה, החליטו להוציא כרוז שבו נכתב הנוסח הבא: "כל תושבי חלם מחוייבים להציב שומרים בלילות ליד ביתם". ואכן הכרוז השיג את מטרתו. למחרת בלילה נלכד הפורץ. מיד הובילו אותו בכבוד רב לבית מועצת החכמים שהמתינו לו שם. כשהגיע, הושיבוהו על כסא מנהלים מכובד, הגישו לו כוס תה מהביל והמתינו שיפוש מעט מעמלו. כשהבחינו שרוחו שבה אליו, אמרו לו ביראת כבוד: "ר' גנב, אנו מאוד מאוד מעריכים אותך. הרי יכולת להשאר מובטל וליהנות מדמי האבטלה העירוניים ובמקום זאת בחרת לצאת לעבודה בכדי ליהנות מיגיע כפיך. ואולם מה שכן מפריע לנו זו העובדה שאתה משאיר אחריך נזקים כבדים בדלתות ובחלונות של הבתים. אי לכך החלטנו להעניק לך את כל מפתחות הדלתות של בתי העיר. מכאן ואילך תוכל להיכנס לבתים בדרך המלך ולא תצטרך לפרוץ את המנעולים ולנפץ את החלונות.

סיפור בדיוני זה הומצא על ידי בסייעתא דשמיא כששמעתי את הידיעה בדבר עצת ראשי הבטחון להעניק לרשות הפלסטינאית נשק קטלני ולהקל על הסגר בשטחים בכדי לסכל את הפיגועים שמשתוללים לאחרונה. וכך משוכנעים הם שניתן יהיה למנוע מהמחבלים הרצחניים לבצע את זממם.

מבלי לזלזל בכבודם של אותם ראשי הבטחון, נראה לעניות דעתי שצעד כזה הוא אבסורד נוראי שרק יגביר את יכולתם ותאבונם של המחבלים הרצחניים. יכולתם תשתפר בשל העובדה שבדרך זו או אחרת יגיעו לידיהם כלי הנשק הללו ואז במקום סכינים הם חלילה יפנו לעברינו רובים ואקדחים (דבר שממילא לדאבון הלב מתרחש מדי פעם לאחרונה). ותאבונם לבצע פיגועים יגבר בשל כך, כי הם יראו בהענקת הנשק שניתן להם ובהקלות בסגר שבשטחים, ניצחון לטרור שבו הם נוקטים.

הדרך הנכונה לסכל את זממם היא לעניות דעתי החרפת צעדי הענישה כנגדם וכנגד בני משפחותיהם. רק באופן זה הם בעזרת ה' יפחיתו את פעולות הטרור הנבזיות והאכזריות שמבצעים כנגד יהודים חפים מפשע.

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה להתגלתו של מלך המשיח שישים קץ לכל הזוועה המתחוללת באזורינו ויבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.