אאא

המאבק הפנים חרדי על תיקון חוק הגיוס: ראב"ד ה"עדה החרדית" הגר"מ שטרנבוך התייחס השבוע בשיחה לאברכים בביתו לתמיכת הנציגים החרדים בחוק הגיוס המתוקן. הרב תקף בחריפות את תיקון החוק ואת תמיכת הנציגים החרדים בכנסת וטען כי מדובר ב"סכנה גדולה".

"השבוע חוקקו חוק בהסכמת החרדים לכפות את הגיוס לאחר ד' שנים אם לא יעמדו בדרישתם שיהיו כמה אלפי חיילים חרדים בכל שנה" אמר הרב שטרנבוך. "וכן קודם לזה יפתו חרדים ללכת לצבא. וכבר דיברנו על זה בשבוע שעבר שחוק זה הוא סכנה רבה, ובפרט לעתיד".

הגר"מ שטרנבוך אף טען כי תיקון החוק יביא גם לגיוס נשים חרדיות בעתיד: "וכבר שמענו השבוע קולות המציעים לעשות הסדר בצבא לנשים כמו לאנשים. ויש לנו לקוות ולתלות את עינינו לאבינו שבשמיים שירחם עלינו ונוכל לשמור את תורתו הקדושה כרצונו".

הרב התייחס גם לפרשת הגט בארה"ב וטען כי לא נשמעה מחאה גדולה מספיק בשני העניינים הללו: "אין לי מנוחה בשעה כזאת שהפרצות בעיקרי הדת מתגברות והולכות בארץ ובחו"ל, ואין שומעים מספיק מחאה על חילול השם ותורתו. באמריקה נתנו היתר לבטל קידושין ללא גט בטענת מקח טעות ולא פורסם מספיק קול מחאה".