אאא

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין החליט כי השר להגנת הסביבה אבי גבאי, שעמדתו כנגד מתווה הגז שהציגה הממשלה ידועה היטב, לא יוכל לדבר כנגד המתווה הממשלתי בוועדת הכלכלה.

גבאי אמור להופיע בפני הוועדה ביום רביעי הקרוב בדיון על מתווה הגז. כאמור, על פי החלטת היועץ המשפטי, גבאי לא יוכל לומר את אשר על ליבו בדיון ויהיה חייב לייצג את עמדת הממשלה בנידון.

במכתב ששיגר וינשטיין למזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט, נכתב כי "שר חייב להופיע בוועדה מוועדות הכנסת אם הוועדה עצמה החליטה על כך, אך במסגרת הדיון בוועדה נדרש השר לתמוך בהחלטת הממשלה ולא להתנגד לה – בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה. תיאור עובדתי של עמדתו המתנגדת של השר כמוהו כהצגת המחלוקת והסתייגות מההחלטה".

עוד נכתב כי "אין מדובר בניסיון למנוע מידע מהכנסת כיוון שממילא עמדתו של השר ידועה היטב. מדובר בהקפדה על ההתנהלות הראויה של הממשלה. לפי תקנון הממשלה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, חובתו האתית של השר היא לא לחלוק על עמדת הממשלה בדיונים בכנסת".