אאא

משרד החינוך פרסם מכרז חדש לתפקיד מנהל המחוז החרדי החולש על כל מערכת החינוך החרדית, בצל המאבק של מנהלי המוסדות החרדים נגד המנהל הנוכחי מאיר שמעוני. המכרז צפוי להיסגר בחודש הקרוב ו"כיכר השבת" מגיש את כל תנאי המכרז.

תחת הכותרת "תאור התפקיד" נכתב בתנאי המכרז כי המדובר בתפקיד: "ממונה ואחראי על ניהול מערכת החינוך החרדי בכל הארץ בתיאום עם הרשויות המקומיות ובמסגרת תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח תשי"ז 1956).

"אחראי למכלול פעולות המשרד בשטח החינוך החרדי בארץ בהתאם להוראות המנהל הכללי. ומבצע את מדיניות השר והמנכ"ל בכל הקשור לניהול מערכת החינוך החרדי בכל שכבות הגיל. מתאם בין המשרד לבין רשת החינוך העצמאי, מעיין החינוך התורני והבעלויות האחרות בחינוך החרדי".

במכרז נכתב כי במסגרת תפקידו הינו "מופקד על ביצוע תקציב החינוך החרדי ועל משאבים תקציביים להפעלת שירותי החינוך. מפעיל קריטריונים ואמות מידה לצורך תמיכה במוסדות החינוך החרדי. מקיים קשרי גומלין בתחום אחריותו עם רשויות המקומיות ועם נציגי הבעלויות ונציגי ארגונים חרדיים.

"מנהל את המחוז וממונה על העובדים הפדגוגיים והמינהליים בלשכה, מדריך ומכוון את חבר המפקחים ואת המדריכים בעבודתם הפדגוגית והמינהלית, מול הבעלויות והמוסדות בחינוך החרדי, בכפוף לחוקים לפיהם מופעל החינוך החרדי, להוראות המנהל הכללי ולנוהלי המשרד. מבצע מטלות נוספות בהתאם לצורך הארגוני ועפ"י הנחיית הממונה".

לגבי תנאי הסף נכתב במכרז כי באשר להשכלה הרי שנדרש תואר ראשון רצוי מתחומי המינהל הציבורי / כלכלה או באחד ממקצועות ההוראה הכלולים בתכניות הלימודים של בתי הספר היסודיים ו/או העל יסודיים בארץ והשכלה פדגוגית.

לגבי הניסיון יש צורך בניסיון של 12 שנים מתוכן לפחות - 5 שנות ניסיון בהוראה. 7 שנות ניסיון בניהול בתי ספר בארץ ו/או ניסיון בפיקוח על בתי ספר בארץ ו/או בתפקיד מינהלי חינוכי ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ ו/או בניהול מערכות ארגוניות גדולות שלא בתחום החינוך.

תחת הכותרת דרישות נוספות רצויות והערות נכתב כי יש צורך ב"ידיעה בתורת החינוך. ידע והכרה של האיפיונים המיוחדים למוסדות החינוך במגזר החרדי. ידיעה של בעיות החינוך בגני הילדים, בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר על יסודיים ושל העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בארץ. ידיעה במינהל החינוך. יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.

"בעל עמדה חיובית לערכי החברה, והתרבות של ישראל ושל התרבות הכללית. כושר להדריך ולפקח. כושר לקיים יחסי אנוש תקינים. כושר ניהול משא ומתן. ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי בכתב ובע"פ. ידיעת שפה זרה כדי קריאת ספרות מקצועית. התפקיד מחייב ניידות. רצוי בעל רכב ורשיון נהיגה בר תוקף".

בתנאים מובא כי "המועמד שייבחר ידרש לעבור סיווג בטחוני, בהתאם לרמת המשרה וזאת עפ"י הנהלים וההנחיות אבטחת מידע".

לגבי רמת ההשכלה הנדרשת לתפקיד נכתב בתנאי המכרז: "השכלה פדגוגית מוכרת בארץ פירושה אחת מן האפשרויות: - תעודת מורה מוסמך - מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה - הסמכה על-סמך בחינות מילואים למורים - בעל רישיון הוראה קבוע לחינוך העל יסודי - רישיון לעיסוק בהוראה - תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ.

"תפקיד מינהלי חינוכי ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ, יוכר אם היה אחד מן התפקידים המפורטים להלן: א. מנהל מינהל / אגף בדירוג פדגוגי במשרד החינוך. ב. מנהל מינהל / אגף במשרד ממשלתי אחר - תפקיד בעל אוריינטציה פדגוגית כגון-מנהל הכשרה והשתלמות במשרד העבודה או סגנו. ג. מנהל מינהל / אגף / מחלקת החינוך ברשות מקומית. ד. מופקד על מערך החינוך וההדרכה ברמה בכירה במערכת הביטחון (מ. הביטחון, צה"ל, משטרה וכו’) ה. מנהל מערכת חינוכית גדולה בהיקף ארצי, או סגנו - תפקיד בעל אוריינטציה פדגוגית )כגון - האגודה לקידום החינוך, המפעל להכשרת ילדי ישראל, מכון סאלד וכו’(. ו. ברמה בית ספרית - מנהל ביה"ס".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במכרז נכתב עוד כי מי שייבחר לתפקיד יצטרף להשלים תואר שני בתוך 3 שנים מהיבחרו ולעמוד בהצלחה בכל דרישות תוכנית ההכשרה של המשרד למפקחים במגזר החרדי. בנוסף נכתב כי המינוי למשרה הוא לתקופה של  שש שנים שניתן יהיה להאריכה בשנתיים נוספות.

גורמים חרדים אומרים ל"כיכר השבת" בעקובת פרסום פרטי המכרז כי "מדובר במכרז עם דרישות מינימליות". לדבריהם, "ניכר מבין השורות שהמטרה הייתה לאפשר לאנשים חרדים להתמודד לתפקיד", כפי שהורה בית הדין לעבודה.

כפי שדווח לראשונה ב"כיכר השבת", באיגוד מנהלי הסמינרים ומנהלי מוסדות הפטור יוזמים לקיים בחג החנוכה כנס חירום המיועד למנהלים ומחנכים בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות בהם נציגי מועצות גדולי התורה בו יביאו את דבר הזעקה על החובה לעמוד על משמר החינוך הטהור ושלא לאפשר התערבות כלשהיא בתכני החינוך על-ידי גורמים מבחוץ.

הכינוס נועד לשגר מסר כלפי הנהלת המחוז החרדי כי המאבק יימשך כל עוד לא ישתנה המצב הקיים בו חשים מנהלי המוסדות והסמינרים כי קיימת "התערבות" תוך נסיונות כפייה והתערבות בתכנים ובסגל ההוראה.