אאא

הצבעת חברי הכנסת של תנועת "דגל התורה" לאישור חוק הגיוס המתוקן גוררת אחריה מחלוקת קשה בעולם התורה הליטאי זאת בפרט על רקע הפילוג השורר בציבור הליטאי בשנים האחרונות זאת למרות שרוב הציבור הולך אחר ההנהגה המרכזית של מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

בעוד רוב גדול מקרב ראשי הישיבות מביע את תמיכתו בחברי הכנסת, אשר פעלו לפי הוראתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, הרי שישנם אחרים שדווקא מגלים התנגדות תקיפה.

בעקבות חתימתם של רבנים וראשי ישיבות המזוהים עם "הפלג הירושלמי" על התנגדות לחוק הגיוס המתוקן, פעלו עסקני 'דגל התורה' ליזום החתמה על מנשר של חיזוק לחברי הכנסת החרדיים הצפוי להתפרסם מחר בעיתון "יתד נאמן".

עד עתה חתמו על הנוסח כ20- ראשי ישיבות מפורסמים וההחתמה נמשכת, כאשר מנגד בעיתון "הפלס" פורסמה הצהרתם של המתנגדים להצבעה.

בנוסח עליו חותמים ראשי הישיבות נכתב בין היתר: "הן עתה השיגו בפועלם בעצת זקני הדור שליט"א, הרווחה והצלה לעולם התורה בתיקון המצב שהיה בו איום על המשכיות נצחיות עולם התורה ח"ו, וע"י ההרווחה שהצליחו במעשיהם, נוכל בס"ד להוסיף ולהרבות ספסלי בית המדרש, לבלתי ידח ממנו נידח לרעות בשדות זרים ה"י, וכל יושבי ביהמ"ד יתעלו על במתי התורה והיראה בלא כל מפריע, ויזכו רבים להתמסר לדביקות והתעלות בתורה"ק ומצוותיה כי הם חיינו ואורך ימינו".

"כיכר השבת" ממפה לראשונה את הרשימה המלאה של ראשי הישיבות והרבנים שתומכים בתיקון חוק הגיוס כהוראת מרן ראש הישיבה לעומת אלו המתנגדים לחוק כדעת הפלג הירושלמי.

יצוין כי בשני המחנות עמלים לגייס ראשי ישיבות לצדם כך שיתכנו שינויים ברשימה המצורפת בזו.

בעד תיקון חוק הגיוס

חברי מועצות גדולי התורה של דגל התורה, אגודת ישראל וחכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ, ויז'ניץ, צאנז, באיאן, סלונים, סאדיגורה, מודז'יץ, ביאלה וכן מועצת חכמי התורה בראשות הגר"ש כהן.

יד אהרון - הגאון רבי יהושע אייכנשטיין 

קול תורה - הגאון רבי משה יהודה שלזינגר (חתם)

פוניבז' - הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (חתם)

באר התורה (גיל) - הגאון רבי גבריאל יוסף לוי

נתיב הדעת (קפלן) - הגאון רבי אברהם קפלן 

נחלת הלויים - הגאון רבי ישראל מאיר וייס

ישיבת מיר (ירושלים) - הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 

ישיבת מיר (ירושלים) - הגאון רבי יצחק אזרחי 

נתיב אריה - הגאון רבי אביגדור נבנצל

נתיבות חכמה (וולפסון) - הגאון רבי דניאל וולפסון

כנסת חזקיהו (כפר חסידים) - הגאון רבי יהושע מן 

כנסת חזקיהו (כפר חסידים) - הגאון רבי דב יפה, משגיח הישיבה

גבעת שאול - הגאון רבי אליקים גצל פאשקס 

בית מתתיהו - הגאון רבי ברוך וייסבקר (חתם)

ישיבת מיר (ברכפלד) - הגאון רבי צבי פרצוביץ 

עטרת ישראל - הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי 

דרך חכמה (סילבר) - הגאון רבי אליעזר סילבר

סלבודקא - הגאון רבי דב לנדא

קרית מלך - הגאון רבי שמואל יעקב בורשטיין (חתם)

מאור התלמוד - הגאון רבי אברהם יצחק קוק (חתם)

מאור התלמוד - הגאון רבי זאב קאהן (חתם)

אור אלחנן - הגאון רבי משה מרדכי חדש (חתם)

ארחות תורה - הגאון רבי איתמר גרבוז 

ארחות תורה - הגאון רב ברוך דב דיסקין

ארחות תורה - הגאון רבי חזקיהו משקובסקי, משגיח הישיבה

תורה בתפארתה - הגאון רבי יעקב סטפנסקי 

סלבודקא - הגאון רבי משה הילל הירש (חתם)

תושיה תפרח - הגאון רבי אביעזר פילץ (חתם)

חברון גבעת מרדכי - הגאון רבי דוד כהן (חתם)

אור ישראל - הגאון רבי יגאל רוזן (חתם)

גרודנא (באר יעקב) - הגאון רבי צבי דרבקין (חתם)

גרודנא (באר יעקב) - הגאון רבי יצחק הקר (חתם)

ישיבת מיר (ברכפלד) - הגאון רבי אריה פינקל (חתם)

חדרה קרית ספר - הגאון רבי יעקב קארפ

בית שמואל - הגאון רבי יצחק ארנפלד

נחלת הלוויים - הגאון רבי ישראל מאיר וייס

זוהר התורה - הגאון רבי בצלאל טולדנו (חתם)

גאון יעקב - הגאון רבי זאב ברלין

גאון יעקב - הגאון רבי נתן זוכובסקי 

ברכת יצחק - הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי

מאור התורה - הגאון רבי אברהם סלים (חתם)

הנגב - הרב אריה לייב לוי 

נר ישראל - הגאון רבי רפאל אביטן

דרך ה' - הגאון רבי ברוך צבי גרינבוים

סלבודקא - הגאון רבי משה הלל הירש

דרך חכמה - הגאון רבי יהונתן וילנסקי

זוהר התורה - הגאון רבי בצלאל טולידנו

מאור התלמוד - הגאון רבי זאב וואלף כַהן

קמניץ - הגאון רבי ברוך דוב ליכטנשטיין

ברכת יוסף - הגאון רבי מרדכי צביון

עטרת צבי - הגאון רבי אברהם אלטמן

נחלת משה - הגאון רבי יעקב בן נאים

חכמה ודעת - הגאון רבי יצחק א. גרנדוויץ

נחלת הלוויים - הגאון רבי אורי ויסבלום

שארית יוסף - הגאון רבי יוחנן טולידנו

משכנות התורה - הגאון רבי אפרים כהן

רש"י - הגאון רבי חייקיל זאב מילצקי

נתיבות חכמה - הגאון רבי ברוך נויבירט

עטרת שלמה - הגאון רבי חיים פיינשטיין

הדרת מלך - הגאון רבי אריה קובלבסקי

רינת התלמוד - הגאון רבי ראובן אלקיים

רמת אשכול - הגאון רבי שלום בן נאים

פוניבז' - הגאון רבי חיים פרץ ברמן

פחד יצחק - הגאון רבי יונתן דיויד

גאון יעקב - הגאון רבי נתן זוכובסקי

שארית יוסף - הגאון רבי עמנואל טולידנו

בית הלוי - הגאון רבי גרשון כהן

פוניבז' - הגאון רבי דוד מילר

בית מדרש עליון - הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר

תורת זאב (סולוביציק) - הגאון רבי ברוך סולוויציק

דעת חיים - הגאון רבי שלום אליהו אלקיים

כנסת יחזקאל - הגאון רבי מיכאל בן שלמה

נחלת דוד - הגאון רבי משה ברנשטיין

עטרת ישראל - הגאון רבי חיים וואלקין

אוצרות התורה - הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג

אור ברוך - הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו

ברכת יוסף - הגאון רבי יעקב הלוי סגל

בית שמעיה - הגאון רבי שלמה אנגלנדר

רינת יעקב - הגאון רבי שמואל טולידנו

באר התלמוד - הדאון רבי חיים אהרן מן

קרית מלאכי - הגאון רבי שרגא יהודה עמית

ישיבת מיר (ירושלים) - הגאון רבי יצחק אזרחי

בית מתתיהו - הגאון רבי שלמה ברויאר

אור ישראל - הגאון רבי יצחק פנחס גולדווסר

חברון גבעת מרדכי - הגאון רבי יוסף חברוני

ברכת אפרים - הגאון רבי בצלאל פנחסי

קהילות יעקב - הגאון רבי חיים קלופט

שערי יושר - הגאון רבי משה גולדשטיין

ישיבת מיר (ירושלים) - הגאון רבי אהרון חדש

חברון גבעת מרדכי - הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין

אופקים - הגאון רבי אליעזר איינהורן

דעת חיים - הגאון רבי שלום ביטאן

הישיבה הגדולה ראשל"צ וקרית משה - הגאון רבי ישראל מאיר דרוק

גבעת שאול - הגאון רבי יעקב אפרים הלוי ליוואוויץ

הישיבה ביתר - הגאון רבי חיים מן ההר

קרית מלך - הגאון רבי שלמה קניבסקי

הישיבה הגדולה עפולה - הגאון רבי רפאל מנחם בלום

שיח יוסף - הגאון רבי יחיאל מיכל טבאל

הישיבה הגדולה ראשון לציון - הגאון רבי יאיר ישראלי

נחלת דוד - הגאון רבי דוד סלומון

כנסת יצחק - מודיעין עילית - הגאון רבי יעקב קרפ

הישיבה הגדולה אשדוד - הגאון רבי שלמה רביבו

כנסת שלום - הגאון רבי אליהו רפול

תורה אור - הגאון רבי שמחה שיינברג

קמניץ - הגאון רבי יצחק שיינר

נתיב הדעת - הגאון רבי ישראל בונים שרייבר

עטרת שלמה - הגאון רבי שלום בער סורוצקין

ישכר באוהלך - הגאון רבי אלחנן ויסבורד

מאור יצחק (חמד) - הגאון רבי מנחם יעקובזון

נגד תיקון חוק הגיוס

הגאון רבי שמואל אוירבך

הגאון רבי מרדכי גרוס

הגאון רבי צבי פרידמן

הגאון רבי עזריאל אוירבך

קול תורה - הגאון רבי ברוך שמואל דויטש (חתם להפלס)

פוניבז' - הגאון רבי אשר דויטש (חתם להפלס)

פוניבז' - הגאון רבי שמואל מרקוביץ (חתם להפלס)

כנסת יצחק חדרה - הגאון רבי יהושע ארנברג (חתם להפלס)

כנסת יצחק חדרה - הגאון רבי טוביה נוביק (חתם להפלס)

גרודנא אשדוד - הגאון רבי משה שמידע (חתם להפלס)

באר יעקב - הגאון רבי משה דוד לפקוביץ, משגיח הישיבה (חתם להפלס)

דברי אמת - הגאון רבי זבולון שוב (חתם להפלס)

בית מאיר - הגאון רבי צבי רוטברג (חתם להפלס)

קול תורה - הגאון רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי, משגיח הישיבה

ישיבת מיר (ברכפלד) - הגאון רבי אריה לייב אוירבך

שערי שמועות - הגאון רבי נפתלי צבי יהודה שפירא

כנסת בית אברהם - הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ

בית מתתיהו - הגאון רבי יהודה אריה הרשלר

כנסת יחזקאל (אטינגר) - הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר

ישיבת הר"ן - הגאון רבי צבי וייספיש

אור ישראל - הגאון רבי אברהם נובוגרוצקי

הישיבה הגדולה רמות - הגאון רבי משה שטרנבוך

בריסק - הגאון רבי משולם דוד הלוי סולוביציק

בריסק - הגאון רבי מאיר סולוביציק

חדרה קרית ספר - הגאון רבי שמעון נוביק

לייקווד ירושלים - הגאון רבי אליעזר שוורצמן

משכן יעקב - הגאון רבי חיים כץ

ברית יעקב - הגאון רבי יואל טולדנו

שערי תבונה - הגאון רבי אהרון חדד

הישיבה הגדולה ביתר עילית - הגאון רבי חיים יוסף אקרמן

הישיבה הגדולה קרית גת - הגאון הרב ליאור אנקונינה

באר התלמוד אלעד - הגאון רבי אריה בויאר

ישיבת הרמב"ם - הגאון רבי פנחס יהודה בלאו

חברון גבעת מרדכי - הגאון רבי צבי קפלן

פוניבז' - הגאון רבי יונה זלושינסקי

כנסת יצחק חדרה - הגאון רבי דוד מינצר

כנסת יצחק חדרה - הרב יעקב דוד אילן

הישיבה הגדולה ביתר עילית - הגאון חיים יוסף אקרמן

הישיבה הגדולה קרית גת - הגאון רבי ליאור אנקונינה

באר התלמוד אלעד - הגאון רבי אריה בויאר

בית הלוי - הגאון רבי אברהם בלוך

חזון נחום - הגאון רבי מרדכי דויטש

קול יעקב - הגאון רבי יצחק דז'מיטרובסקי

פוניבז' - הגאון רבי אליהו דסלר

שארית יוסף - הגאון רבי שמואל אליהו דרבקין

מאורות התורה (טלז סטון) - הגאון רבי עופר שמאי היימן

גרודנא אשדוד - הגאון רבי יעקב ונדרוולדה

גרודנא אשדוד - הגאון רבי מיכאל פלס

נחלת יוסף - הגאון רבי מרדכי וייס

משכנות הרועים - הגאון רבי משה זרוק

נחלת גבריאל (אשדוד) - הגאון רבי רפאל מרציאנו

תפארת יעקב (זכרון יעקב) - הגאון חיים ברוך נבנצל

ראשי ישיבות שלכאורה נגד החוק

קול יעקב - הגאון רבי יהודה עדס

ישיבת רשב"י - הגאון רבי מאיר צבי ברגמן

איתרי - הגאון רבי שלמה פישר

עטרת שלמה הגדולה (סורוצקין) - הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד

ארצות הברית • בעד החוק

מיר ארה"ב - הגאון רבי אליה ברוטני

ישיבת פילדלפיה - הגאון רבי שמואל קמינצקי

תורה ודעת - הגאון רבי ישראל הלוי בעלסקי

נר ישראל בולטימור - הגאון רבי אהרן פלדמן

מתיבתא תפארת ירושלים - הגאון רבי ראובן פיינשטיין

לאנג ביטש - הגאון רבי יצחק פייגלשטוק

שערי יושר - הגאון רבי יוסף רוזנבלום

תפארת ירושלים - הגאון רבי דוד פיינשטיין

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מיר ארה"ב - הגאון רבי אשר קלמנוביץ

כ"ק האדמו"ר מנובומינסק

לייקווד - הגאון רבי ירוחם אולשין 

ארצות הברית • נגד החוק

רבינו חיים ברלין - הגאון רבי אהרון משה שכטר

ישיבת זכרון משה - הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל

ליקווד ניו ג'רזי - הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר

ישיבת 'ספרינג וואלי' - הגאון רבי חיים עוזר גארעליק

אמרי חיים ויז'ניץ מונסי - הגאון רבי רפאל הלוי שארר

ישיבת טלז ריבידייל - הגאון רבי אברהם אוזבנד

ישיבת פאטערסאן-ניו ג'רזי - הגאון רבי אליהו חיים סווערדלאף