אאא

גם למי שתחום החינוך מתחיל ונגמר אצלו בחינוך ילדיו מבית, לא יכול שלא לעצור רגע בעידן הקרב הגדול על המירוץ להגמוניה במחוז החרדי.

כבר ימים רבים, מאז הנושא הזה עלה לדיון, אני שומעת ונוכחת בצחצוחי החרבות מבית, כאשר כל צד מצדד בטיעוניו המשכנעים, קהל זה או אחר, בצדקת וטוהר כוונותיו.

מחד נשמעת הטענה על הרצון והצורך שתפקיד כזה יישא אך ורק מישהו שבא מהמגזר, מי שמדבר חרדית אחד שמבין את הניואנסים הדקים והרגישויות הפנים מגזריות. מאידך, נשמעת הטענה, על נושא התפקיד עד כה, ממלא המקום, שמסתבר עשה עבודתו נאמנה בכל מה שקשור בשיבוץ עשרות בנות סמינר, נשמע שצבר לעצמו בנושא הזה, זכויות רבות וקרדיט לא מבוטל, גם אם לא מכל המגזר, לפחות מחלק לא מבוטל ממנו.

זה לא שיש תמימות דעים בתוככי החברה החרדית על נציג אחד ומקובל, והשאלה כעת היא נציג חרדי או מישהו מבחוץ, נראה שבתוככי המגזר פנימה, אין תמימות דעים ואין לדבר סוף, נראה שבמצב הנוכחי לעולם לא נגיע לנציג שיהיה מקובל אוטומטית על המגזר החרדי על כל רבדיו, נראה כי לא משנה מי ייבחר, תמיד תהיה אופוזיציה לוחמת.

מי שעוקב מעט בעניין, מבין שישנם חששות כבדים מאופי הניהול, חשש ממתן יחס לא שיווני בהתאם לנציג שייבחר, חשש שאם ייבחר נציג של קהילה מסוימת, הוא יהיה סלחן ונדיב יותר כלפי הקהילה אליה הוא משתייך, אלו הם חששות לגיטימיים ומתבקשים.

ובמאמר מוסגר, לו משרד החינוך היה מתייעץ איתי, הייתי אומרת לו, תן להם מישהו משלהם, ושיישברו את הראש האחד של השני, ושלום עלי נפשי, כי מה שאדם מסוגל להרוס לעצמו, אף אחד אחר לא יוכל לו...

אני רוצה בעניין הזה רק להציע הצעה, בעצם שתיים.

האחת, אולי בכל זאת ראוי להשאיר נציג "מבחוץ" כזה שאינו נמנה על המגזר החרדי וייתפס כמי שמצדד בצד אחד יותר מהצד השני, אבל שייקח לעצמו יועץ חרדי או שניים שילמדו אותו מעט חרדית. אני חושבת שבמצב כזה, יש סיכוי לפחות פילוג פנים מגזרי, יותר שקיפות ומעט פחות מלחמות יהודים..

והצעה, הארה שניה.

אל תשכחו אף לרגע, הסוגיה הנידונה דנה בענייני חינוך. לכל העושים העוסקים והלוקחים חלק בקרב, בואו נשתדל לתת דוגמא טובה, בכל זאת, אנו דנים פה בנושא חינוכי, אנו אמורים להוות סמל ודוגמא, אז בבקשה, בואו לא נעשה בושות...!!