אאא

במהלך כינוס תנועת "דגל התורה" בבני ברק, קיבלו נציגי התנועה בכנסת וברשויות המקומיות את ברכתם של גדולי הדור למהלכים ובפרט לאישורו בכנסת של חוק הגיוס המתוקן.

בין היתר נשאו דברים חברי הכנסת שדיברו על ההצלה לעולם התורה והישיבות וכן על נושאים נוספים והישגים שהביאו בחודשים האחרונים מאז הוקמה הממשלה.

"כיכר השבת" מגיש את הדברים המלאים של חברי הכנסת:

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני אמר כי "אין בעל הנס מכיר בניסו, למעשה היינו יכולים להיות במצב שהיו מתחילים הבעיות ב-2017, בעוד כמה חודשים עולם התורה היה אמור להיות כמרקחה, אם היו עומדים ביעדים היה טוב, אם לא היו כל לומדי התורה מוגדרים במצב פלילי, רח"ל.

"יתירה מזאת הם ביקשו לפגוע בציבור החרדי מקטון ועד גדול, הם התכוונו להגיע למצב בו תקציב לאברך יעמוד על 70 שקל לשנה! אי אפשר היה לשלוח למעונות, על כל פנים ללא סבסוד, ועוד ועוד, היתה מערכת שלימה שפעלה במטרה אחת - כל מי שלומד תורה אין לו קיום כאן.

"והיא הייתה יכולה להיות, לא היינו רחוקים משם. לכאורה במצב כזה היינו יושבים כעת ודנים אם אנחנו בכלל יכולים להמשיך להתקיים בארץ. בחסדי שמים הפלנו את הממשלה, יהדות התורה וש"ס נכנסו לקואליציה ויש עתיד נשארו בחוץ.

"לא אחזור על כל הגזירות, אך היו דברים שעשו את זה רק כי אנחנו חרדים, שר החינוך לשעבר שי פירון יצא בבשורה על קייטנות לילדי הדרום שחוו באותם ימים חרדה מהמלחמה שהתחוללה באזור, כאשר אזעקות עולות ויורדות הרעידו לבבות, אך חמלה זו לא לחינם באה אלא כדי שיוכל להפלות את הילד החרדי הסובל מאותם חרדות שסובל הילד החילוני בדרום, הילד בשדרות הלומד בחינוך העצמאי לא קיבל קייטנה והחילוני או מהממ"ד קיבל. שי פירון קיצץ בכל נושא נגד הילד החרדי, רשעות לשמה.

"בעניין חוק הגיוס, אני יכול לומר שבמשך השנים הייתי אצל רבנו מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, רבנו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ולהבדל לחיים טובים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א. חוק הגיוס לדורותיו תמיד כלל סעיף של פיתויים, שאלנו את מרן הגרא"מ שך, מה נעשה אם הצבא יגיד שבחור ישיבה שיתגייס יקבל 100 אלף שקל, ענה לנו שאנו לא אמורים להתערב. כך גם בתשנ"ט יש הסכם שאנחנו חתומים עליו.

"בשעתו הייתי עם הרב רביץ אח"כ הייתי עם הרב מקלב והרב אשר, כל הזמן יש לנו פעילות בנושא. כל מה שאני יגיד ילכו עם זה לבג"צ לכן לא ארחיב בנושא, זאת בנוסף להוראת מרן ראש הישיבה שליט"א שאסר עלינו לדבר.

"אנחנו צריכים לדעת שזו מלחמה מתמשכת, אם מישהו חושב שאנחנו הצלחנו אנחנו יודעים שיש לנו על מה להיאבק".

בסיום דבריו עמד גפני על נושא הגדלת כוחה של "יהדות התורה" ואמר: "העברנו את החוק הנורבגי, ביקשו חלק מהמפלגות בכנסת שהחוק יעבור תיקונים כך שיכלול גם סגני שרים, הבית היהודי היה הראשון שמימש את החוק, השר בנט התפטר במקומו נכנסה ח"כ שולי מועלם, כך שגדל כוחו של הבית היהודי וכוחו של השר בנט לא ניזוק. כמה כסף משקיעים בבחירות עבור מנדט נוסף? והנה יש אפשרות לקבל אותו בחינם. יכול להיות שגם בש"ס יממשו את החוק.

"אך כאן אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לאגודת ישראל, הלא אנשים אחים אנחנו, לא יתכן מצב כזה שארבעה ח"כים הם מאגו"י, מול שתיים בלבד של "דגל התורה". אני פונה לאגודה, הרי אנו במלחמה ובמלחמה זה לא חשוב שנהיה כוח גדול יותר?", אמר גפני.

יו"ר ועדת המדע והחלל ח"כ אורי מקלב אמר בדבריו כי "יישום ההסכם הקואליציוני הולך ומתקדם. ב"ה, הדברים המהותיים כבר ייושמו וחלקים אחרים נמצאים בהליכי אישור וחקיקה.

"ראשית, הגזירות שתוכננו לשנות התקציב 2015-2016 נבלמו, מוסדות החינוך והישיבות זכו לתוספת תקציבית, קצבאות הילדים הוגדלו ונוטרל סעיף מיצוי כושר השתכרות במעונות ובזכאות משרד השיכון. לצד זאת, הליכי החקיקה בנושא של הבטחת הכנסה לאברכים נמצאים בעיצומם כמו גם תקציב תלמידי ישיבות מחו"ל, כאשר בפעילות המיוחדת והמוערכת מאוד של יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני הייתה השפעה רבה על סעיפי התקציב.

"כמובן יש גם את הנושא של משרד החינוך והמחוז החרדי, שהקדיח תבשילו ומתערב בתכני הלימוד תוך פגיעה במוסדות החינוך. ומעל הכל התיקון בחוק שירות ביטחון הממשלתי, אשר יאפשר את המשך הסדרת דחיית השירות ללומדי התורה ובוודאי יתרום להמשך חיזוק לומדי התורה ופריחת עולם הישיבות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשלב זה פירט ח"כ מקלב באוזני המשתתפים את המשוכות והרגישויות הרבות שעל הנציגות החרדית לעבור בקידום הליכי חקיקה. "ראשית יש להגיע לאחדות ולתמימות דעים של כלל הנציגות החרדית שכל אחד קיבל את ההנחיות מרבותיו".

"לאחר מכן", המשיך מקלב, "יש צורך בייעוץ משפטי מתאים שיש אמון בניסוחיו המשפטיים. בנוסף, נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה, הסכמה משר הביטחון והיועצים המשפטיים של המשרד, הסכמת שרת המשפטים והיועצים המשפטיים של המשרד, אישור של יועצים משפטיים של הכנסת, התערבות ראש הממשלה ועמדה חזקה של הקואליציה, רצון ושיתוף פעולה עם יו"ר הוועדה הרלוונטי, התמודדות עם קואליציה צרה של 61 חברי כנסת, עיתוי נכון בציר הזמן של דיונים והצבעות לאישור התקציב, ופעילות פרלמנטרית מקיפה בוועדות השונות – כשמול זאת התקשורת עומדת מלבה את השנאה ומסיתה, בעידוד של מפלגות שנאה אנטי דתיות וארגוני שמאל ורפורמים, התאחדויות סטודנטים ועוד שאינם בוחלים גם בניצול ציני של שכול כדי לעודד את השנאה וההסתה.

"להביא להסכמה של כלל הגורמים המקצועיים מול מערך הסתה פוליטי ותקשורתי מלובה ומוסת, הוא דבר מורכב וקשה. כאשר היינו צריכים לשקול את סדרי העדיפויות, האם להוסיף לשיח להסביר ולהשיב או להוריד את השיח – ההחלטה היא ברורה שלא להרבות את השיח. מי ששיקולים אלו לא היו לנגד עיניו ולא נקט בגישה זו, הרי הוא חסר אחריות לציבור כולו, וכל ההפרעות הללו רק העמיקו וחיזקו את ההבנה שדרכם לא דרכנו ואין לנו מחויבות ולא שיוך אידיאולוגי או פוליטי איתם.

"משכך, כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, ובזכות האחריות וההכוונה של גדולי הדור שליט"א שהתפללו ובכו שהקב"ה יחוס ויוריד מעלינו את הגזירות ב"ה שזכינו לכך, ואנו יודעים להודות ולהכיר בשבחו של מקום".