הגאון רבי אריה לוי  (צילום: באדיבות המצלם)
אאא

תיקון חוק הגיוס והצבעת חברי הכנסת החרדיים לאישורו ממשיך לעורר דיון בציבור החרדי. לאחר חתימתם של גדולי ראשי הישיבות בעד תיקון החוק כהוראת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, פנו פעילים המזוהים לכאורה עם "הפלג הירושלמי" לברר האם אכן אותם ראשי הישיבות חתמו על הכרוז.

אחד מראשי הישיבה שזכה לקבל שיחת טלפון הינו הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת "הנגב - שכר שכיר". ראש הישיבה לא נפל בפח ובתגובה שלח את השואל לטיפול פסיכיאטרי.

"כיכר השבת" מביא את התמלול המלא של השיחה:

הפעיל: שלום, מדבר שלמה זלמן... למדתי בכולל הר"ן בנתיבות המשפט, הרב מסתמא מכיר דיברנו כמה פעמים.

הרב לוי: שלמה זלמן? איך המשפחה?

הפעיל: ... ... מה שלום הראש ישיבה, הכל בסדר?

הרב לוי: הכל בסדר. מה הבעיה?

הפעיל: למעשה דיברתי עם ר' אביעזר, למדתי הרי בתפרח דיברתי עם ר' אביעזר היום אז הוא אמר לי שהוא שמע שהחתימו את הראש ישיבה, גם אותו החתימו, החתימו אותו על מכתב תודה לחברי הכנסת, למעשה רוצים לפרסם, פרסמו כבר באינטרנט שמדובר במכתב תמיכה לחוק אז הוא אמר שהוא כמובן לא תומך, אז אני רוצה לדעת מה הראש ישיבה אוחז בענין הזה, האם הראש ישיבה כן תומך בחוק, האם הראש ישיבה עבר על החוק או לא עבר, זה מה שהוא שאני יכול לשאול אם הוא יודע.

הרב לוי: תגיד לי מה אתה רוצה ממני עכשיו? תגיד לי, אתה יכול להגיד לי?

חברי הכנסת של 'דגל התורה' אצל הגר
חברי הכנסת של 'דגל התורה' אצל הגר"א לוי לאחר אישור החוק

הפעיל: למעשה הראש ישיבה עבר על החוק?

הרב לוי: תגיד לי מה אתה רוצה ממני?

הפעיל: אני שואל שאלה פשוטה.

הרב לוי: אני לא צריך לענות לשאלות כאלו, מה אתה רוצה הלאה?

הפעיל: חס ושלום, חס ושלום. אם היה נשמע שאני אומר שהראש ישיבה אומר שאני חייב משהו, חס ושלום.

הרב לוי: מה אתה רוצה?

הפעיל: לא, לא. היה לי שאלה בנוגע לחוק הזה, אבל אם הראש ישיבה אמר, אם הראש ישיבה לא רוצה לענות, אז חס ושלום.

הרב לוי: מי אתה בכלל תגיד לי, מי אתה?

הפעיל: ...

הרב לוי: מי אתה, מאפה אתה, אפה נולדת? אפה גדלת?

הפעיל: בירושלים.

הרב לוי: מי הוא הרב'ה שלך?

הפעיל: הרב פילץ, ר' אביעזר פילץ.

הרב לוי: מי עוד רב'ה שלך? (הרב לוי צוחק).

הפעיל: מה הראש ישיבה מתכוון?

הרב לוי: אני לא מתכוון שום דבר, מה אתה רוצה?

הפעיל: את האמת, החוק הזה הוא מאד מטריד אותי כי אני...

הרב לוי: מה אתה רוצה, תגיד לי אבל. מה אתה רוצה? תגיד לי אתה מנהיג הדור?

הפעיל: יש צד שאני יהיה (מנהיג) בעזרת ה'. מחפש את האמת.

הרב לוי: מה אתה רוצה תגיד לי, אתה יכול להגיד לי מה אתה רוצה?

הפעיל: בעזרת ה' אני עוד יהיה המנהיג, בעזרת ה'.

הרב לוי: מה אתה רוצה?

הפעיל: שהראש ישיבה יברך, שהראש ישיבה יברך אותי.

הרב לוי: (צוחק) תגיד לי מאפה אתה?

הפעיל: אני היום גר בירושלים, אני לומד.

הרב לוי: מה אתה עושה?

הפעיל: אברך כולל, שוקד ברוך ה' על תלמודי.

הרב לוי: מה אתה מתערב בשטויות כאלו? מה אתה מתערב, כן חתמו לא חתמו, מי חתם מה החוק, מה נהיית מנהיג?

הפעיל: בעזרת ה' אני יהיה מנהיג. אבל החוק...

הרב לוי: מנהיג? על מי תהיה מנהיג?

הפעיל: הדור הבא, אולי כל ראש ישיבה יהיה מנהיג על התלמידים שלו, הרי ככה זה נהיה.

הרב לוי: (צוחק) מה אכפת לך, מה זה נוגע לך, אתה מנהל את העולם? אתה סגן של הקדוש ברוך הוא? מה זה, תגיד לי.

הפעיל: החוק הזה מאד כואב לי, הראש ישיבה. אל תצחק עלי אבל...

הרב לוי: כואב לך? תיקח אקמול, אז לא יכאב לך. תלך לרופא, לרופא פסיכיאטר.

הפעיל: הראש ישיבה פוגע בי, מה פסיכיאטר? אם כל מי שיגיד לי שהוא חושב שלא עברו מספיק על החוק.

הרב לוי: אפה אתה גר?

הפעיל: בירושלים.

הרב לוי: באיזה מקום?

הפעיל: בגבעת שאול.

הרב לוי: אתה יודע בגבעת שאול היו אומרים פעם, שיש שם בית משוגעים, ככה היו אומרים פעם.

הפעיל: כן נכון, בעזרת ה' לאט לאט.

הרב לוי: אז יש הרבה משוגעים שם בגבעת שאול, אתה אומר.

הפעיל: כן כן.

הרב לוי: תגיד לי מי אתה רוצה?

הפעיל: אם אכפת לאברך קצת אידישקייט למה הראש ישיבה צריך לזלזל בו?

הרב לוי: לא אכפת לך אידישקייט, לא אכפת לך שום דבר, אני לא יודע מי שיקר אותך. אתה צריך בדיקה פסיכיאטרית, כל הקבוצות האלו.

הפעיל: איזה קבוצות? אני לא משתייך לשום קבוצה, בבחירות האלה אני לא השתתפתי בגלל שר' אביעזר לא אמר למי להצביע, לא בגלל שאני משתייך לאיזה קבוצה.

הגאון רבי אריה לוי
הגאון רבי אריה לוי

הרב לוי: יש לי הרגשה, יש לי חוש הריח, שאתה צריך בדיקה פסיכיאטרית.

הפעיל: הראש ישיבה צריך להתקשר להתנצל לפני ראש השנה.

הרב לוי: מה אני יעשה אם זה אמת.

הפעיל: אני יגיד לראש ישיבה את האמת. הראש ישיבה לא צריך להתנצל, כי העיקר שהראש ישיבה מחייך מדי כל כמה דקות, אז אני מרגיש שהראש ישיבה לא מקפיד עלי.

הרב לוי: מה אתה רוצה תגיד לי, מה אתה רוצה?

הפעיל: הראש ישיבה יכול להגיד את החוק בשני מילים שאני יכול להיות רגוע, זה הכל. רק מה זה שונה מהחוק של לפיד, אני רוצה להיות רגוע מה אכפת לראש ישיבה?

הרב לוי: אתה יכול ללכת לישון, ותהיה רגוע. בא אני אתן לך כדורי הרגעה.

הפעיל: הראש ישיבה גר רחוק מדי.

הרב לוי: אני אשלח לך עם הליקופטר, יש לי שלוחה בירושלים.

הפעיל: אבל באמת שאלה קצרה אחת, הראש ישיבה יודע את ההבדל, מה ההבדל בין חוק קודם לחוק הזה.

הרב לוי: אני שואל אותך, מי אתה, מה אתה, מי אתה?

הפעיל: אני יהודי פשוט שרוצה...

הרב לוי: אתה לא פשוט, אתה לא נורמלי. צריך פסיכיאטריה בשבילך.

הפעיל: הראש ישיבה פוגע בי.

הרב לוי: נו מה אני יעשה אם אתה צריך פסיכיאטר, אני יגיד לך את האמת.

הפעיל: הראש ישיבה מוכן לעזור לבן אדם צעיר שצריך פסיכיאטר להסביר לו מה הפשט בזה.

הרב לוי: אני אדבר עם הרב פירר יסדר לך פסיכיאטר מיד, אתה רוצה את פישר אני אסדר לך את פישר. אתה רוצה את רגובי אני אסדר לך את רגובי, את מי אתה רוצה שאני אסדר לך?

הפעיל: אני לא מכיר את השמות האלה, אני מאמין שהראש ישיבה מכיר את זה יותר טוב ממני.

הרב לוי: תראה הם עסקני רפואה כל בעיה שיש למישהו אז הוא פונה לאחד משלשתם, אז צריכים לקבוע איזה פסיכיאטר אתם צריכים כל הקבוצה שלכם.

הפעיל: איזה קבוצה שלנו?

הרב לוי: אני לא רוצה להגיד. כל הקבוצה שמתעסקים בשטויות האלו.

הפעיל: אני לא משתייך לשום קבוצה.

הרב לוי: מה אתה מבלבל במוח, חבל על הזמן שלך.

הפעיל: הראש ישיבה רק מה ההבדל בין החוק הזה לחוק הקודם, נו רק בקצרה.

הרב לוי: לך תשאל ב"שערי חסד" הם יסבירו לך.

הפעיל: בשערי חסד אני שאלתי ושמה לא יודעים להסביר לי, הם אומרים לי זה חוק גרוע.

הרב לוי: תישאר שמה, תלבש שקים תלכו להפגין במקומות שלא... משוגעים, מטורפים.

הפעיל: למעשה הראש ישיבה חתם על החוק.

הרב לוי: אני לא עובד אצלך, אני לא צריך לענות לך מה אני עושה ומה אני לא עושה. אני לא יענה לך, איך אומרים, אני רק יכול לשלוח לך אמבולנס עם פסיכיאטר, תן לי את הכתובת המדויקת אני שולח לך מיד, יש לך כתובת, הלו? אני שולח לך מיד אמבולנס לבית חולים.

הפעיל: לא נעים לי שככה הסתכלתם עלי.

הרב לוי: מה אני יעשה אם זה המציאות.

הפעיל: זה ממש לא ככה, הראש ישיבה מאד הקצין את הדברים האלה.

הרב לוי: אתה יכול לתת לי את הכתובת שלך?

הפעיל: אמבולנס לחולי נפש כי אני יכול להזמין, זה לא...

הרב לוי: אני אזמין אמבולנס, מה אכפת לך, תן לי את הכתובת שלך..... אתה מקדים את פורים לפני חנוכה, זה לא יכול להיות.

הפעיל: בינתיים הראש ישיבה עשה את זה.