אאא

כמידי שבוע, הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מסכם את מאורעות השבוע החולף אצל ראש הישיבה, ואמירותיו השונות בנושאים ציבוריים. 

הפעם, מספר הרב שניידר כי לאחרונה עלה על שולחנו של מרן נושא הסרטון בו נראה בעל ה"חפץ חיים" מגיע לכנסיה הגדולה של אגודת ישראל. "אמרו לראש הישיבה שיש כאן דבר פלא שהסתיר הקב"ה את הדבר כ"כ הרבה שנים, ונגלה רק כעת" מספר הרב שניידר וממשיך כי "אמר הגרא"יל שרוצה הקב"ה להראות לנו ששום דבר לא נעלם, ותוך כדי אמר בנימת התפעלות - שרואים בסרט האיך שהחפץ חיים הולך ועיניו למטה..."

סרטון החפץ החיים (באדיבות: Mirc sc du)

"דרך אגב, דבר זה נוגע להלכות חנוכה, כששאלו את מרן לפני הרבה שנים, לענין בית שבנוי בסמוך להר, והרשות הרבים "גבוהה" עשרים אמה מעל נר חנוכה, אם כשר בכך, והביא את התוס' בב"ק דף כ"ז ע"ב דמבואר דאדם רגיל אינו הולך עם עינים למטה, אך אמר דמ"מ יתכןדגם אדם רואה למטה יותר מלמעלה, ולכן אף כשיש יותר מעומק כ' אמה כשר וצ"ע".

עוד מספר הרב שניידר, כי "יהודי יקר זכה לקבל על עצמו עצת מרן הגראי"ל לעשות שותפות בעסקיו עם הקב"ה, ולתת "מחצית" מהרווחים למצוות, וזכה ב"ה להרוויח הרבה. ביקש לשאול אם יכול להשתמש כרגע בחצי של מצווה כדי להשקיע זמנית בעיסקא שצריך לה הרבה כסף, וכשיצליח גם בה, יחזיר את החלק שלקח, והשיב מרן בשלילה".