אאא

מלחמת גדולי ישראל נגד לימודי האקדמיה: ימים ספורים לאחר כינוס גדולי ישראל נגד לימודים אקדמיים לבנות, מתברר כי ישנה מחלוקת בין הליטאים והחסידים, וביומונים "המודיע" ו"יתד נאמן" ‏פרסמו נוסחים שונים של ההחלטות.

סלע המחלוקת הוא האם המאבק צריך להיות במוסדות לימוד האקדמיים שאינם פועלים על פי רוח ישראל סבא או שבאופן כללי על כל לימודי האקדמיה גם במוסדות החרדים.

בעיתון 'המודיע' פורסמו ההחלטות כפי שהוקראו בכינוס בראשות הגר"ח קניבסקי והאדמו"ר מויז'ניץ על ידי מזכיר המועצת הרב אברהם רובינשטיין: "חינוך בנות ישראל מגיל צעיר ועד גמר הלימודים ובניית בית נאמן בישראל הופקד על ידי גדולי ישראל בדורות האחרונים אך ורק בידי מוסדות החינוך החרדים המונחים על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל ומתנהגים על פי הוראותיהם שהם מחנכים ליראת שמיים טהרה אהבת תורה אמונה ביטחון ומידות טובות בלא שום תערובות לימודים אשר אין רוח חכמים נוחה עמהם".

ולעומת זאת ביתד נאמן נכתב בנוסח ההחלטות "הופקד על ידי גדולי ישראל בדורות האחרונים אך ורק בידי מוסדות בית יעקב שהם מחנכים ליראת שמים טהורה אהבת תורה אמונה וביטחון יחד עם מקצועות נצרכים להשגת פרנסה".

ב"המודיע" כתבו בברכה בסוף ההחלטות ש"בהתחזקות הציבור כולו ובפרט בידי נושאי התפקידים הציבוריים והחינוכיים נוכל להעמיד דורות ישרים מבורכים ההולכים בדרך ישראל סבא ולשפע ברכה והצלחה בדרך היתר ללא כל מכשול".

וביתד שינו את הסיום ל"בעמדנו בימים אלו ערב ימי החנוכה המסוגלים לעורר על ענייני חינוך בטהרה ‏ולסתום הפרצות נוסיף לעמוד על המשמר בימים אלו ובזכותם נזכה בעזרת ה' להעמיד דורות ישרים מבורכים ולהתקין אפשרות פרנסה ברווח בהיתר ללא כל מכשול בדרך ישראל סבא".

לדברי גורמים המעורים בנושא, ההבדל בין הגישות הינו האם יש לאפשר לימודי אקדמיה בעתיד בתוך מוסדות הלימוד החרדיים תוך דיון בכל נושא לגופו. מנגד, אומרים גורמים ב"דגל התורה" כי לא ידוע להם על כל שינוי וכי מדובר בשינויי נוסח בלבד, אך אין בכך ללמד על חילוקי דעות.

"יש אחדות מוחלטת במאבק והראייה שכל גדולי ישראל התייצבו כחומה בצורה בנושא ואף ראשי הישיבות מהזרם הליטאי דיברו באופן חריף יותר מעמיתיהם החסידיים מה שמחמד שאין כל הבדלי גישות וכולם מאוחדים במאבק" הם אומרים.

ההחלטות ביתד נאמן
ההחלטות ביתד נאמן
ההחלטות בהמודיע
ההחלטות בהמודיע