אאא

הממשלה אישרה פה אחד את העלאת שכר חיילי החובה, כך ששכרו של חייל לוחם תועלה מ- 1,077 ל-1,616 שקל בחודש, שכר תומך לחימה יעלה מ-784 שקל ל-1,176 שקל בחודש, ואחרים משכורתם תעלה מ-540 ל-810 שקל בחודש.

ההחלטה תיושם מינואר 2016. עלות הגדלת שכר חיילי החובה הכוללת עומדת על כ-600 מיליון שקל.

הממשלה הקודמת מינתה ועדה משותפת למשרד המשפטים, הביטחון והאוצר, שבחנה את הנושא ובדקה מספר מסלולים להטבה עם דמי הקיום של חיילי החובה. הוועדה דנה בשלוש חלופות: העלאת דמי הקיום בשנת השירות השלישית, העלאת דמי הקיום לכלל המשרתים במשך כל תקופת השירות והגדלת הפיקדון שמשולם לחיילי צה"ל בתום השירות בהתאם לתנאים הקבועים בחוק קליטת חיילים משוחררים.

בתום עבודתה החליטה הוועדה להמליץ על העלאת דמי הקיום לכלל החיילים בשירות החובה במשך כל תקופת השירות בשיעור של כ-50%, וזאת, בשל העובדה שחלופה זו משפרת את מצבם הכלכלי של חיילי צה"ל במהלך השירות.

"העלאת דמי הקיום תביא לשיפור מצבם הכלכלי של חיילי החובה התורמים שנות חיים משמעותיות לטובת מדינת ישראל. בבחינת ההטבות הקיימות כיום במועד השחרור והיקפי החיסכון הקיימים, אל מול דמי הקיום הקיימים וצרכי חיילי החובה. בנחירה בחלופה זו משפרת את מצבם של כלל חיילי צה"ל במשך כל תקופת השירות ומאפשרת הקלה במימון ההוצאות השוטפות השונות", קבעה הוועדה.

בפתח ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "ערב חג החנוכה, אין רגע נאות יותר להביא את היוזמה להעלות את שכר חיילי צה"ל".