אאא

חג החנוכה: מנהיג קהילת 'שובה ישראל' האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו הדליק הערב (ראשון) את נר ראשון של חנוכה בביתו באשדוד יחד עם עשרות מתלמידיו. הרב ביקש מחסידיו לקבל על עצמם חלק מספר הזוהר הקדוש, כך שבכל ערב בהדלקה יסיימו יחד את ספר הזוהר.

במקביל, האדמו"ר העביר לחסידיו מסר מיוחד בנושא הזוהר הקדוש: "לאחי ורעי האהובים והחביבים מבואר בזוה"ק בשם משה רבינו רעיא מהימנא שגילה לרשב״י בזוה״ק פרשת נשא בהאי חיבורו דילך שהוא ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים כלומר שמכח לימוד הזוהר יצאו ישראל ברחמים מהגלויות בלא צרות ויסורים".

"ובספר תיקוני הזהר תיקון שישי כשבא אליהו הנביא ללמוד עם רבי שמעון יצאה בת קול ואמרה כמה בני אדם למטה יתפרנסון מחיבור הזוהר כאשר יתגלה למטה ובזכותו יתקיים הפסוק וקראתם דרור בארץ המרמז על הגאולה השלמה".

"ידוע שגורי האריה״ק נתנו ללמוד ולגרוס בזוה״ק לתיקוני עוונות קשים שכידוע יסורים באים על עוונות והלימוד בזוה״ק הרי הוא במקום יסורים. ואומר הדגל מחנה אפרים ובני ישראל יוצאים ביד רמה התרגום ובני ישראל נפקין בריש גלי ר״ת רי״ש רבי שמעון גל״י לשון שיתגלה  והפלא יועץ מלמד אותנו שאפילו שבכל לימוד צריך שתהיה איזה הבנה אבל  בזוה״ק והתהלים אפשר לזכות לכל הסגולות שבהם גם בלי הבנה".

"ולימוד הזוהר מטהר את הנפש ופותח את הלב. ובפרט בחנוכה שמאיר בו מהאור הגנוז למטה ראוי שתכף להדלקת חנוכה דבר בעתו מה טוב לקרוא לפחות דף אחד מהזוה״ק ולהתקין לטובה לימוד או קריאה של דף זוה״ק מיד לאחר הדלקה. ותבורכו ממקור הברכות ונוושע יחד במהרה".