אאא

הגאון רבי שמואל אוירבך הדליק נר ראשון של חנוכה בפתח חצר ביתו שבשכונת שערי חסד בירושלים, לצד תלמידיו ומקורביו. הגר"ש הדליק קודם בחנוכייה מפוארת להידור מצווה, ומיד לאחר מכן הדליק בביתו חנוכייה נוספת הפונה לרשות הרבים.

ההדלקה הכפולה נעשית "כדי לצאת ידי חובת שתי השיטות בהדלקת נרות חנוכה - כשיטת מרנן החזון איש והגרי"ש אלישיב שיש להדליק בפתח חצר הבנין הפונה לרה"ר, וכשיטת אביו מרן פוסק הדור הגרש"ז אוירבך שסבר כי יש להדליק בחלון הבית הפונה לרה"ר" הסבירו מקורביו. יצוין, כי גם אביו, הגרש"ז אוירבך, החמיר להדליק כשתי השיטות.