אאא

חג החנוכה: ראש ישיבת 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי נוהג להדליק את נרות החנוכה בביתו בשכונת גאולה בירושלים ומיד ללמוד בספר הזוהר והתיקונים לאותו היום.

את הברכות מברך הרב מתוך ספר הכוונות 'רחובות הנהר' של הרש"ש הקדוש זצוק"ל.

צפו בתיעוד. 

המקובל רבי בניהו שמואלי ועוזרו ר' מרדכי חסידים
המקובל רבי בניהו שמואלי ועוזרו ר' מרדכי חסידים