הגאון רבי מאיר ביר  (צילום: באדיבות המצלם)
אאא

סוגיית אישורו של חוק הגיוס המתוקן ממשיכה לעורר הדים רבים בקרב עולם התורה ובציבור החרדי כולו זאת בעקבות המתקפה של גורמים מסויימים הן בציבור הליטאי המזוהים עם הפלג הירושלמי והן המזוהים עם העדה החרדית כנגד אישור החוק בטענה שחברי הכנסת נתנו ידם חלילה לגיוס בני ישיבות.

כזכור חברי הכנסת פעלו בהוראתם של גדולי ישראל חברי מועצות גדולי וחכמי התורה אשר הורו להצביע בעד החוק.

הגאון רבי מאיר ביר, ראש כולל "אבי עזרי" באלעד ומגדולי תלמידי מרן הרב שך זיע"א, דיבר בשיחה שמסר בהיכל הכולל באלעד לרגל ימי החנוכה בה מחה על נסיונות הפגיעה בכבודו של גדול הדור מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי דבריו:

"אני תלמיד של הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי, הרבצת התורה שלו, שבעים שנה של הרבצת התורה כמעט, כשהוא היה בא לדלת של ר' אהרן לייב הוא עומד כתלמיד לפני רב, וזה לא רק הוא, גדול הדור יש לו דין של רב מובהק. ורב מובהק יש את כל החומרות (זה שיחה בפני עצמו אני רוצה לכתוב את זה אבל לא עכשיו), מורא רבך כמורא שמים רק נאמר על רב מובהק אבל מה נקרא רב מובהק, שלימדו רוב תורה, אבל גדול הדור נקרא רב מובהק, וזה לא רק הוא יש עוד ראשי ישיבות גדולי הדור, גדולי ראשי ישיבות שלמדו אצלו, גם עומדים כתלמיד לפני רבו, כשבאים לגדול הדור עומדים כתלמיד לפני רב.

"צריך לדעת, הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ אומר לי שהוא נכנס לבית של ר אהרן לייב, (מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. י"כ) אומרים לו מה הוא הולך לעשות, הוא אומר אני הולך לקיים 'ובו תדבק'. אם הוא יקבל אותי אם אני יכנס לבית זה שמחה גדולה אצלי, אם אני אזכה לראות אותו עוד יותר טוב, ואם הוא יתן לי יד אז מה יש לדבר, ולדבר איתו כמה מילים... זה הגישה הנכונה זה הגישה החינוכית שראש ישיבות גדולים חשובים מאד, אבל מבינים שגדול הדור זה רבן של כל ישראל, וכמו שהוא אמר לי שאצלנו לא מבינים את המושג הזה, הם אומרים שמעט הוא רק ראש ישיבה קטנה מעט וזך הנקיות...

"עכשיו יש הרבה אנשים שבאים עם טענות לא ראינו כאלו דברים, לא ראינו כאלו דברים שעושים הרחקות, שמרחיקים, פוסלים לעדות, צריך לדעת שאנחנו לא יכולים לשפוט במה שהיה, אנחנו צריכים לראות את המעשים של גדולי הדור מה שהם מחליטים, ואנחנו רק יכולים להסביר לפי הבנה שאני יכול להגיד שאצל מרן הרב שך יראו שאצל ההנהגה של גדול הדור שהיה הוא לחם מלחמת חורמה כנגד זה, אבל לא הרחיק אנשים בכזאת צורה, זה הכל נכון אבל גם נכון שלא עשו עיתון וגם אחר שעשו עיתון ר' חיים לא יצא נגדם, הוא רק מוסר נפש מה שהוא לא עשה בחיים שלו ללכת באותו לילה מירושלים לקריית ספר לאלעד הכל להעמיד דת על תילה, להעמיד את העניין של אמונת חכמים, שמי שמקים מפלגה נגד גדול הדור, זה טרייף חזיר, חשבו וקיוו שזה ישפיע עליהם, וזה לא השפיע עליהם, אז אחרי הבחירות הוא החליט מה שהוא החליט, אז מה יכולים ללמוד ממה שהיה? כל אחד יכול להחליט יש מחלוקת ר' יהונתן אייבשיץ ור' יעקב עמדין מכניסים פה, אבל יש גם מלחמה של המשכילים נגד גדולי הדור.

"צריך לדעת למה לדמות כל דבר מי יחליט? רק גדולי הדור יכולים להחליט על זה! וגם אני נדהם מהחוצפה של נקרא רבנים גדולים, כותבים מכתבים בנוגע לפגישת השלטונות בארצנו הקדושה בעניין בני הישיבות אשר בעזרת ה' יתברך לא תהיה ולא תקום חלילה, מי ביקש לכתוב מכתבים נגד השלטונות גדול הדור לא יודע מה שהוא עושה? אתם חושבים שאתם יותר חכמים, תראו לי מהחזון איש מהרב שך מהטשיבינע רב, אחד כתב מכתב נגד המדינה? אחד כתב מכתב מהשלטונות נגד הגיוס? השתדלו, עשו בשקט, עשו מה שצריך, מה נשתנה שהיום צריך לכתוב מכתב? "הננו להודיע דעת תורה שקיבלנו מרבותינו שאסור ללכת לצבא" אחד יודע שזה לא ככה, אבל האמת שיש המון אנשים שמעידים שהם הלכו לעבוד הרב שך אמר להם כן ללכת לצבא.

"עכשיו הם כותבים יש מכתב גם בארה"ב, חושבים שהם חכמים גדולים, "ובשום אופן אסור לאפשר להם לקחת וכל אב צריך לשמור את ילדיו וכו" כותבים מכתבים לאבות יש פיתויים בצבא נורא ואיום המדינה מפתה, קוראים לבא לצבא, מתי זה לא היה, אחד מגדולי תלמידי חכמים אמר לי לפני שלושים שנה היה סיפור בחברון פיתו את הבחורים לבא לצבא, אחד התפתה אחד לא התפתה, אחר כך הוציאו אותו דרך ועד הישיבות. זה היה כל הזמן, ר' חזקאל סרנא או אחד מהראשי ישיבות כתב מכתבים לאבות לשמור על הילדים שלהם? למה הם לא כתבו מכתב? מה נשתנה? מה המכתבים החדשים האלו?

"זה רק דבר אחד לערער על ההנהגה של גדול הדור! אין להם שום אינטרס אחר, אין להם שום ענין אחר, כל אחד עם המכתב שלו. ואם יגידו לו הרי חלק מהם ראשי ישיבות שהרב שך החזיק מהם, מהם ראשי ישיבות שהרב אלישיב החזיק מהם, אני לא חולק על זה, אבל אני שואל שאלה אם מישהו למד תנ"ך, ירבעם בן נבט מי עשה אותו מלך? הרב שך? הרב אלישיב?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ריבונו של עולם, היה נביא אחיה השילוני, אבל הוא החליט אני צריך לדאוג למלכות שלי, ויש בעיה, כשעם ישראל ילכו לבית המקדש, ואני לא יכול לשבת, רק מלכי בית דוד, ויעזבו אותי, מחוייבים לדאוג למלכות, אין בית המקדש יותר. זה ברור שהרב אלישיב נתן, וכולם יודעים שאחריו צריך לקבל את המרות של מרן של כל בני הגולה ר' אהרן לייב שטיינמן שליט"א, את האהבה ואחווה כולם ראו, ר' יצחק קוק אמר שבדרך כלל שראשי ישיבות עלו הוא שלח לר' אהרן לייב, וכשהוא היה חולה הוא אמר עכשיו הכל עכשיו ר' אהרן לייב, הוא אמר את זה לכולם, וכולם יודעים את זה, אף אחד לא יכול לכחש לזה, אבל הם חשבו לפי הדמיונות שלהם לא מתאים, לא מתאים להם שהראש ישיבה המלכות שלהם.

"זה חוטאים ומחטיאים את הרבים, זה חינוך לדור הצעיר ללמד אותם שיכולים לערער, יש יהודי שנושא את המשא של כלל ישראל, שכולו נקי, שכולו זך, שכל גדולי הדור האמיתיים מתבטלים ונכנעים לפניו, ואנחנו מבינים יותר טוב והוא לא מבין מה שהוא עושה, איזה מין חוצפה זה, מאיפה זה נובע, אבל ר' אהרן לייב גילה לנו מה המחלוקת הזה.

"במילים יחידות, שאלו אותו על מכתב שיהיה מכתב, אז הוא אמר יש מכתב, יש מכתב של ר' יצחק אלחנן, ובגלל זה הדפיסו את זה ביתד, המכתב של ר' יצחק אלחנן מכוון נגד המשכילים שהשמיצו את העסקנים, את הסובבים, את כל מה שהם יכולים, הייתה להם מטרה אחת, כח ושלטון, אבל כל מה שהם מחו כל השטויות, אבל הכל היה דבר אחד שלטון וכח, לרערע על ההנהגה של גדולי ישראל כדי שיהיה להם... זה אותו הדבר רק שעכשיו זה הולך בכיסוי קנאות מסויימת, לא צריך להתפעל משום דבר שהם עושים, הכל שקר. הכל כזב. אין לזה שום אחיזה, אנחנו צריכים להתחזק, אין לזה שום שייכות לא לרב שך לא לרב אלישיב, ר' אהרן לייב עושה בדיוק הדברים שהם היו עושים, שנתחזק באמונת חכמים באמת, כמו שרבינו בחיי אומר וכו'..

"גדול הדור הוא רואה את הכל ויודע את הכל, ויודע בדיוק מה שצריכים לעשות, ויכולים לסמוך עליו בשלוות נפש, ואין שום סיבה לערער על מה שהוא עושה, הכל זה סיבה של שלטון וכח לא יותר מזה. שה' יעזור לנו שנינצל מזה".