אאא

ברבעון השלישי היו 24 אלף עסקאות - ירידה של 33% לעומת הרבעון הקודם השנה, כך לפי הכלכלן הראשי במשרד האוצר. בסקירתו שמתפרסמת היום (ג') מאשש הכלכלן הראשי מגמה שנצפתה בדו"חות שפורסמו בשבועות האחרונים על ידי משרד הבינוי והשמאי הממשלתי.

על פי הסקירה, יש ירידה דרמטית של 70% בהיקף העסקאות שביצעו משקיעי הנדל"ן בהשוואה לרבעון הקודם השנה. רק 3,900 עסקאות מיוחסות למשקיעים, זהו שפל היסטורי מאז 2003. שיעור המשקיעים מתוך כלל העסקאות הוא רק 16%, הכלכלן הראשי מסביר כי גם רמה זו היא שפל היסטורי.

כפי שתואר בדו"חות של משרד הבינוי והשמאי הממשלתי, הירידה בכמות העסקאות מורגשת בעיקר במרכז, אך בפריפריה יש דווקא מגמת עלייה.

את כלל התופעות האלה אפשר לייחס להעלאת מס הרכישה, שדרבנה משקיעים לבצע עסקאות בשלהי הרבעון השני, וכנראה ברבעון השלישי דחפה חלק מהם לעסקאות זולות יותר הנמצאות בפריפריה.

חיובי מס הרכישה ברבעון השלישי עמדו רק על 400 מיליון שקל לעומת כמליארד שקלים ברבעון שקדם לו.