אאא

ברוך דיין האמת: בירושלים נפטר הגאון החסיד הישיש רבי משה וייס זצ"ל אביהם של הגר"ד וייס אב"ד בירושלים וגאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס.

המנוח נולד להוריו הרה"ח רבי מאיר וייס לפני 90 שנה בעיר סעהליש בהונגריה. כבר מילדותו הסתופף בצילם של גדולי עולם האדמורים מסעהליש וספינקא.

בבחרותו למד גם בישיבת מונקאטש שם עשה חיל בלימודיו התורניים. בימי השואה האיומה דבק בצילו של רבו המובהק ומחותנו לעתיד כ"ק מצאנז קלויזנבורג זצ"ל ומאז במשך 50 שנה ידו לא זזה ממנו. בימי המלחמה סייע לרבי בקבורת היהודים שמתו במחנות ע"י הנאצים והרבי הבטיח לו שיזכה לבנים טובים.

בהמשך סייע לרבי במפעלי התורה והחסד וכן בהקמת וייסוד בנייני המוסדות בקריית צאנז בירושלים. במשך השנים הפך להיות מחותנו כאשר האדמו"ר זצ"ל בחר בבנו לחתנו.

המנוח היה מקורב לאדמו"רים בעל ה"לב שמחה" מגור ובעל ה"נתיבות שלום" מסלונים זצ"ל שהרעיפו עליו קרבה והכרת הטוב. זכה ללמוד בחברותא עם האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זצ"ל בספרים מנחת חינוך וקצות החושן.

הרב וייס זכה לשני שולחנות של תורה וגדולה במקום אחד. הותיר אחריו מלבד שני בניו הנודעים גם את בניו הגרי"ב ויייס אב"ד מונטריאול, הגאון רבי חיים וייס ר"מ בישיבת תורת חיים, הגאון רבי מאיר וייס ראש כולל צאנז יוניון סיטי, הגאון רבי אברהם יצחק וייס ראש כולל ביאלה והגאון רבי מרדכי דוד ויס רב קהילת אורייתא בלונדון שבאנגליה.

מסע הלווייה יצא בשעה 12:30 מקרית צאנז בירושלים.