אאא

דו"ח העוני: ח"כ אורי מקלב מאשים את יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד, בנתונים הקשים העולים דו"ח העוני הנוכחי, בשל הקיצוצים שבצע בקדנציה הקודמת, עת כיהן כשר האוצר.

לדברי מקלב במליאת הכנסת: "תוצאות הדו"ח הקשה היו ידועות מראש. ישנה עלייה דרמטית בשיעור העוני אצל ילדים וישראל נמצאת במקום השני במערב בשיעור העוני אצל ילדים. אנו יודעים – והדו"ח מצביע על כך בבירור – שיש קשר ישיר בין קיצוץ הקצבאות על ידי לפיד בקדנציה הקודמת לבין הגידול בשיעור העוני אצל ילדים".

מקלב הוסיף: "הפתרון לעוני הם קצבאות הילדים והגדלת קצבאות הילדים תפחית את שיעור העוני. לכן אנחנו שואלים, האם לאור הנתונים האלה וההעמקה והחרפת העוני אצל ילדים, לא הגיע הזמן להחזיר את הקצבאות לרמתן הקודמת ולא להסתפק בשיעור העלאה הנוכחי בקצבאות הילדים".

מוקדם יותר פורסם דו"ח העוני והפערים החברתיים לשנת 2014 ממנו עולה כי בישראל יש 776,500 ילדים עניים, עוד עולה מנתוני הדו"ח כי יותר ממחצית מהמשפחות החרדיות - עניות וכשני שליש מהילדים החרדים חיו בעוני.