אאא

קהל רב ליווה היום (רביעי) למנוחת עולמים את רבי משה וייס זצ"ל, אביהם של הרבנים וייס שנסתלק לבית עולמו הבוקר בגיל 90. במהלך ההלוויה הספידו אותו בניו וסיפרו על כך שהיה לומד תורה, מוקיר תורה ו"זכה לשני שולחנות של תורה וגדולה במקום אחד".

בנו, הגאון רבי אשר וייס, ציין את קשריו הענפים של אביו המנוח עם גדולי ישראל מכל החוגים והעדות אליהם היה מקורב וחיבבו אותו מאוד. יצויין, כי לאחר ימי השבעה ישוב הגר"א ווייס לבית דינו לדון בדיונים שנדחו בשל האבל.