אאא

המאבק בעולם הליטאי בעקבות הפילוג וכן בשל אישור חוק הגיוס נמשך. הגאון רבי שלמה פלאי, משגיח בישיבת חברון ומתלמידי החכמים בירושלים, שיגר לתלמידיו מכתב חריף בו הוא קובל על אותם הפוגעים בהנהגת הדור ומזלזלים בגדולי ישראל. הגר"ש פלאי מסביר כי "רוב מנין ובנין עולם הליטאי צועד לאורם של גדולי הדור".

"לצערנו", כתב הרב פלאי, "כבר למעלה משנתיים קמו על עולם הישיבות שועלים גדולים ערומים כנחש הבאים לחבל את כרם ה' צבקות בתוככי עולם הישיבות, כמה פעמים ביום הטלפון מקבל הודעה המגרה לאפשרות לשמוע דברי שקר חירוף וגידוף. בכל ערב שבת קודש אנו מקבלים בפתח הבית דברי הסתה חירוף וגידוף, כנגד הנהגת עולם הישיבות בעזות נוראה ובהתחמקות מרובה".

"בחוצות העיר", המשיך הרב פלאי "מתפרסמות מודעות ופשקווילים עם מטרה ליצור בלבול וחוסר מודעות בדרך הנהגת עולם הישיבות אצל רבים מאתנו ובפרט אצל צעירי הצאן שלא יודעים את המאבקים שהיו בעניין הזה ביהדות החרדית בעשרות השנים האחרונות.

"ועם כל זאת, אנו מקיימים את ציווי רבותינו לאחוז בפלך השתיקה - לא לענות, לא להגיב, לא לומר ולא להסביר. ואולם מחובה עלינו לדעת שיש בשתיקה זו בעיה חינוכית נוראה".

"וכאן נשאלת שאלה, מה יעשו בנינו, תלמידינו והבוגרים שבינינו שלא מחוסנים די צרכם, שהפרסומת התמידית והתעמולה התמידית הבלתי פוסקת לא תבלבל ולא תחליש ולא תשפיע עלינו במקצת? לצורך כך נכתב מכתב חיזוק זה, לצורך גאווה, בבחינת ויגבה ליבו בדרכי ה'", כותב המשגיח.

"התשובה שעלינו לזכור", ממשיך הרב פלאי, "כי בסוגיה שאנו עוסקים יש דברים יסודיים בעיקרי הדת, שאם לא נשמור עליהם ייפגע בבת עינינו. שישים שנה גדולי ישראל הולכים בפיקחות ובזהירות על חבל דק, בהנהגת של ציבור היראים כנגד הנהגת השלטון החילוני, ואת זה הם באים לחבל ולהרוס".

"על ג' פשעים אנו זועקים", הוסיף, "א' ההנהגה הנכונה והראויה כנגד גזירות השלטון החילוני, הוא נושא שהוא מעיקרי קיום היהדות, ועולם הישיבות הוא דבר רגיש ועדין מאד. רק לזקני הדור, שכל הפרטים וכל השיקולים באים לפתחם, רק הם רשאים להכריע מהי ההנהגה הראויה.

"דבר נפל במחננו, שכל הרוצה ליטול את שרביט ההנהגה יבא וייטול. עלינו לזכור ולהזכיר שבכל שישים שנה גם תלמידי חכמים מופלגים לא התערבו ולא פרסמו ברבים את דעתם בדברים השייכים להנהגת הציבור. ובפרט בדבר שכל העתיד הרוחני שלנו תלוי בו, ובהתערבות של מי שאינו מכיר את מקומו יש סיכון להמשך קיום עולם התורה כי דבר זה מסור רק לזקני הדור הנקראים עיני העדה. מלבד הנזק בנושא המדובר, יש בזה עקירה של כוח ההנהגה הציבורית שהוא דבר עיקרי בקיום הדת, כאשר הכניסו לתוכנו מושג חדש כי כל תלמיד חכם הוא מנהיג, והוסיפו חטא על פשע וגם כל לבלר ועסקן נהפך להיות לדעה, והוסיפו חטא על פשע וגם מקיימים פעולות הסברה לנשים צעירים וקטנים ושורפים את נשמתם בזה.

"העולה על כולנה, מה שהותר במסווה של שמירת הדת - ביזוי וחירוף וגידוף של זקני ומנהיגי העדה. למדונו כי הרשעות והאכזריות הגדולה ביותר נמצאת במאבקים בענייני רוחניות, כאשר דבר בא במסווה של לשם שמים, וקל וחומר במסווה של שמירה על עולם התורה".

המשגיח מוסיף ומסביר כי "באתי במאמר זה לחזק את המבולבלים שבתוכינו, דעו לכם כי עולם התורה לא תמים, לא טיפש ולא פשרן. כולנו עשינו ברית יחד לשמור על מסורת הישיבות לא פחות מאלו הזועקים הצועקים המקטרגים עלינו".

"חוצפה נוראה היא במה שמטילים דופי אצל תלמידינו בצורה אכזרית ארסית ומתוחכמת. לעורר אותם שרבותיהם ראשי הישיבות המשגיחים והצוות הרוחני וההורים של רוב רובו של עולם התורה הם אנשים טועים ומטעים תמימים המובלים על ידי עסקנים פוחזים. על אחת כמה וכמה מכופלת החטא והפשע שמעולם לא היה דבר זה בתוכנו שיקום כל לבלר כל אברך להיות מלצני הנהגת הדור לפעור ולפתוח את פיו בארסיות כנגד מנהיגי הדור ועלינו לחדד שאין פשרה וויתור כנגד מבזי תלמידי חכמים ומחללי ה' גם כשעושים כן במסווה של קנאות ומצווה".

בשלב זה מתייחס הרב פלאי וטוען כי הללו פועלים בשיטות ארסיות ואכזריות ואין מה להתווכח ולענות להם, אלא יש ללכת בזקיפות קומה בדרך של הרוב המוחלט של רבני ומנהיגי עולם הישיבות הנשמעים למנהיגי וזקני הדור.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"עלינו לזכור את המעמד הנשגב שהיה באולמי תמיר כאשר רוב רובם של תלמידי חכמים מופלגים וציבור של אברכים בני עליה הריעו וקבלו עליהם את הנהגת מנהיגי הדור. ואת המעמד הנשגב של ויהי בישורון מלך בהתאסף יחד שבטי ישראל למעלה ממאה אלף איש ברחובות בני ברק לשמוע ולציית לכל אשר יורו גדולי ומאורי הדור".

הגר"ש פלאי מודה לחברי הכנסת ולעסקנים העושים את שליחות הקודש על אף קיתונות בוז וחירוף וגידוף, לאחר מכן מתייחס הגר"ש למכתב ראשי הישיבות מארה"ב וכותב כי "הם מציגים את עצמם כנרדפים ומוכים והרוצה לשקר ירחיק עדותו, ומפעם לפעם מתפרסם השקפת דעת תורה בענין זה מגדולי התורה בארה"ב. רודפים אותנו, סוגרים לנו בתי חינוך, מציקים לנו, הם משמיעים ומפרסמים בכל מקום אולם את מה שהם הורגים במקדש ה' כהן ונביא אינם משמיעים אלא פורסים טלפיהם כחזיר ואומרים כשר אני ואף אנו נאמר להם לא מדובשך ולא מעוקצך". 

"ולאחינו בני הגולה נאמר, אתם סבורים שאתם תומכים ומחזקים את הועד מעולם התורה אבל רבים מתוכנו סבורים שיש לכם חוסר ידיעה מכל מה שנעשה ואתם נותנים יד להחרבת עולם התורה", כותב הרב פלאי בחריפות.

לסיום מחלק הרב פלאי בין אותם אלו הפוגעים בגדולי הדור לצורך תועלתם האישית ונגיעות אישיות שעליהם אין לחוס לבין אלו המתכוונים לשם שמיים וטועים בדרכי ההנהגה או שפועלים בתמימות והולכים אחר רבותיהם. "יש לעשות פלגינן ובעוד שאת הראשונים יש להרחיק לגמרי הרי שיש להתייחס אחרת לאלו הטועים ומתכוונים ברצינות".