אאא

באירוע מיוחד שנערך בביתו הגר"ש אוירבך לציון השלושים לפטירתו של ראש ישיבת גרודנא הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין, החלה כתיבת מאותיות לספר תורה שיוכנס לעילוי נשמתו של ראש הישיבה.

לאחר כתיבת אותיות, נשא הגר"ש אוירבך דברים ואמר כי "העניין של חנוכה היה נגד החוכמה היוונית. הם שייכים כידוע לחכמה - חכמה יוונית... והם מקנאים בחכמה העליונה, להם זה מפריע". בהמשך אמר הגר"ש כי "היום יש נסיונות גדולים מאוד בזה, נסיונות גדולים מאוד בתוך היכלי התורה, אני לא יודע אם היוונים הצליחו כך לעשות, צריכים לא רק לשיר 'כי היא לנו עוז ואורה' אלא להתחזק ממש".

הגר"ש אמר כי יש "ללמוד תורה בשמחה ולא להיגרר אחרי כל הדברים. שהרי זה על זה אנו חוגגים את החנוכה. להתרחק מכל דבר שמרחיק ולהיות בתוך הישיבה, תורה ותורה ותורה, אין לנו שיור אלא התורה הזאת ובזה אנחנו מאושרים".

"כתוב 'לא מאסתים ולא געלתים', מה יש לנו? אין לנו לא נבואה ולא בית המקדש, אבל יש לנו את התורה. נתחזק בזה, תורה על מנת לקיים כמובן, וללמוד באהבה ובזכות התורה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. וזה העילוי הגדול לרב קרלנשטיין, שיוסיפו בישיבה רק תורה ותורה בלי שום הפרעות וכדאי הוא לסמוך עליו גם לא בשעת הדחק".