הגאון הרב שטרנבוך  (צילום: קובי כץ)
אאא

אישורו של חוק הגיוס המתוקן ממשיך לעורר התנגדות בעיקר מצד רבנים המזוהים עם חוגי העדה החרדית כמו גם ראשי ישיבות מהפלג הירושלמי בציבור הליטאי.

בימים האחרונים התבטא ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך בחריפות נגד אישור החוק ובנוסף תקף את הרבנים וחברי הכנסת שתמכו בחוק.

כזכור, אדמו"רים וראשי ישיבות חברי מועצות גדולי וחכמי התורה הורו לחברי הכנסת החרדיים להצביע בעד החוק המתוקן וכך פעלו נציגי מפלגות יהדות התורה וש"ס.

כיכר השבת מביא את דבריו: "עכשיו נחתה עלינו הגזירה האחרונה 'גזירת הגיוס', ואף אחד לא מתכוון להלחם על זה, למרות שזה אותו מהלך כמו גיוס בנות.

"בשעתו כשהיה את גזירת גיוס הבנות כל גדולי ישראל באו לבן גוריון ושאלו אותו בין השאר ׳מה אתה רוצה׳, ׳אתה חושב לקחת את בנות ישראל ממאה שערים לצבא׳? ובן גוריון ענה להם: חס וחלילה, אף בחורה חרדית לא תתגייס, את הבנות האלה אנחנו לא רוצים. אבל יש את הבנות שאולי כן רוצות להתגייס, מדוע אותם לא נגייס?"

הגר״מ שטרנבוך הוסיף ואמר: "החרדים שהעבירו את החוק טוענים שזה ׳הרע במיעוטו׳, וזה עדיף מכלום. רואים את הראשי ישיבות שלהם חותמים על מכתב תמיכה בחוק הזה. פעם הם עוד היו מתביישים וזורקים את האשמה על חברי הכנסת ומאשימים אותם בטעויות, היום הם איבדו את הבושה ותומכים בגלוי בחוק ואומרים שזה דבר גדול, בעוד שהרב מבריסק כותב כי אין לאף יהודי בעולם זכות להתפשר על התורה של אדם אחר כי אין לאף אחד בעלות על התורה כדי שיוכל למסור את בחורי ישראל לידי שונאי התורה. הם לא בעלים על התורה, אין להם זכות לעשות את זה. הצבא שלנו זה צבא השם אין משהו אחר חוץ מזה.

צריכים להתחזק בלימוד התורה בכל מקום שהוא וזה מה שיציל אותנו מהגזירות.