אאא

שוב נסיון חמור לפגוע במרן ראש הישיבה. שעה קלה לפני כניסת השבת, בעת הדלקת נרות החנוכה, הגיע אברך בעל זהות ליטאית אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בבני ברק וניסה להיכנס למקום בכוח.

לדברי באי הבית, לאחר שסירבו לאפשר לו את הכניסה מאחר והכירו את דעותיו בנושא הפילוג הליטאי וחששו לשלומו של מרן ראש הישיבה, ניגש הלה לחלון מרפסת הבית והחל לדבר בחוצפה כנגד גדולי ישראל זאת על רקע אישור חוק הגיוס המתוקן בכנסת.

לטענת עוברים ושבים, הלה השחית רכוש ציבורי באזור מרוב כעסו. לדבריהם, "אך בנס הצליחו למנוע את כניסתו אל הבית זאת ברגע האחרון לאחר שזיהו את מטרותיו".

כזכור, לפני למעלה משנה הותקף מרן ראש הישיבה באישון ליל בביתו על ידי אברך, ורק בנס ניצל ובקושי נפגע. מאז הוחלפו הדלתות והמנעולים בבית מרן והאבטחה סביבו תוגברה מה שמנע הפעם אסון נוסף.