אאא

הסערה סביב השתתפותו של נשיא מדינת ישראל ראובן רבלין בטקס הדלקת נרות חנוכה בבית הלבן לצידה של "רבנית" רפורמית שאף עיוותה את הברכות ממשיכה הבוקר (ראשון) גם בעיתונות החרדית.

העיתון "יתד נאמן" בוחר להקדיש את מאמר המערכת לאירוע בבית הלבן כשהוא תוקף את רבלין בחריפות רבה.

בתחילת המאמר מתייחס העיתון לתופעת "ההתיוונות" של ההנהגה הישראלית כמו גם לקושי להתמודד מול המשברים הבטחוניים והעובדה שמעדיפים לטוס לארה"ב ושם להרצות את משנתם המדינית.

"יתד נאמן" מתייחס למשבר ההנהגה בישראל וכותב תוך שהוא מתייחס ישירות לנשיא רובי רבלין: "אכן מעשי חבורת האנשים הקטנים הללו שמתיימרת להנהיג כיום את עם ישראל, מעידה על מידת הנסיגה מהכוונה לרשת את התפארת הלאומית, שכביכול הייתה חלק מהמורשת החשמונאית הכוזבת, כפי שהם היו רוצים לראות אותה. על הרקע הזה, כל דברי העזות לרוב, שעדיין נשמעים מפיהם (גם שם, אצל הגביר בחו"ל), מקבלים את המשמעות הראויה, שאינה זקוקה עוד לסיוע הסברתי נוסף".

"אולם בשבוע האחרון היה מי, שצעד צעד אחד נוסף מעבר לקו האדום, ונקט בהפגנתיות ופרסום רב, באקט התייוונותי מובהק, כאומר, 'הנה אני, המשמש בתפקיד הכי נכבד במדינת ישראל, מצהיר בזאת, שההתייוונות הינה משאת נפשי'. את המעשה הזה - ואולי יפה שכך - עשה אותו אדם בעל עבר לאומי קיצוני, לא בקרב עמו 'בירושלים', אלא הרחק, בחברתו של נשיא ארה"ב. שם העמיד את עצמו לרשותה של ר'באית רפורמית, שניהלה עבור השניים וכל מה שהם מייצגים, לצד אורחים 'תמהוניים', מעמד של 'הדלקת נרות חנוכה' בנוסח רפורמי משוקץ", נכתב במאמר המערכת.

'יתד' מוסיף וכותב כי "בשבוע שעבר, לאחר כמה וכמה מקרים בהם הראה המשמש בתפקיד נשיא המדינה את מידת 'נאמנותו' למורשתו הלאומית, בית"רית ז'בוטינסקאית, הגדיש הלה את הסאה, שעה שפרסם בעיתון אמריקאי דברי ביקורת על צעדיה של ממשלת ישראל ובחלק מדבריו צידד בפלשתינאים. בעקבות כך, יצא עליו קצפם של חבריו לשעבר, שאחד מהם, השר שטייניץ, אף כינה אותו 'חנפנותו אומנותו...'".

"אמנם את התופעה זו של נטישת תדמית הגבורה והכבוד הלאומי, עד כמה שהיא משעשעת את אלו שסבלו ממנה, ככלות הכל יש לראות כבעיה פנימית בין שרידי הציונים הגאים לבין עצמם, בבחינת לעג לרש. אך תמיכתו של אדם המשמש בעמדה, המתפרשת (אפילו חיצונית) כמייצגת את עם ישראל כביכול, בהתייוונות בריש גלי, זאת בעיצומם של ימי חנוכה ועוד תוך שימוש מחוצף ועז פנים בנרות, ש"אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל" את הבורא יתברך - הינו כבר עניין של כל יהודי ירא ד' באשר הוא המביע את סלידתו ומחאתו מסילופים אלו", מדגיש העיתון.

כזכור עוררה התייצבותו של ריבלין לצידה של "הרבנית" הרפורמית תרעומת רבה בקרב רבנים ואישי ציבור חרדיים נוכח העובדה שמדובר בהכרה רשמית של נציג ממלכתי מטעם מדינת ישראל באלו אוייבי היהדות המבקשים לקעקע את חומות ההלכה בישראל.