אאא

מידי ערב מקיים הגאון רבי משה שטרנבוך בהשתתפות תלמידיו ומקורביו וכן בימים שונים לצד בני הישיבה שבנשיאותו את מעמד הדלקת נרות החנוכה ברוב עם ובהידור מצווה.

לאחר טקס ההדלקה נושא הגר"מ שטרנבוך פילפול תורני הלכתי בדיני חנוכה ומתייחס בנוסף בדברי הדרכה ומוסר לענינים הטעונים תיקון וחיזוק.

הגר"מ שטרנבוך אף מחלק דמי חנוכה למקורביו ובני משפחתו זאת כסגולה לשמירה ולהצלחה.