אאא

במהלך תפילת מנחה של שבת בשטיבלאך של חסידות תולדות אהרון, בשעה שאחד החסידים התכבד להוציא את ספר התורה מארון הקודש אירעה תקלה חמורה כאשר אחד מספרי התורה נשמט ונפל לארץ בלא כוונה.

כידוע ההלכה מחייבת כי מי שנפל בגללו ספר תורה עליו לצום ולהתענות ואף מי שהיה נוכח בשעת המעשה טוב שיתענה או לחילופין שייתן צדקה לתלמידי חכמים.

מלבד זאת נהגו בקהילות רבות לקבל על עצמם לתקן ענינים שונים ברוחניות זאת משום שהדבר מהווה סמל לכך שזילזלו בכבוד התורה.

בחצר חסידות תולדות אהרון יתכנסו בשעות הערב רבני ודייני החסידות לדון במקרה החריג ויחליטו כיצד ניתן לקרוא לציבור להתחזק בעקבות המאורע המהווה סימן מן השמיים כי יש לשוב בתשובה שלימה.

הרבנים צפויים להתייעץ גם באדמו"ר, מנהיגה הרוחני של הקהילה, שיעורר על הנדרש לתיקון המעשים בעקבות נפילת ספר התורה.