אאא

בשעות הערב (ראשון) נערכה בישיבת פוניבז' מסיבת החנוכה המסורתית בראשות ראשי הישיבה ורבניה. במהלך שיחתו, עורר ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין את הבחורים ללמוד גם בבקיאות לצד עמל העיון.

"אני קורא לכל בחור בישיבה, חובה לדעת ש"ס, כל בחור חייב! אתם כולכם כשרונות עצומים - אין אפשרות להימלט מזה". הגר"ג אדלשטיין הצביע על הגרח"פ ברמן, ואמר ש"הוא הראיה לזה שניתן גם לדעת ש"ס בעיון".

צילום: בעריש פילמר