אאא

במהלך ימי החנוכה הסתופפו מאות חסידים ומעריצים בצלו של זקן האדמו"רים הרבי מערלוי.

בליל יום א' של הדלקת הנרות הדליק הרבי בביתו במעמד מצומצם של מקורבים ובני משפחה בלבד.

בשאר הימים הדליק האדמו"ר מערלוי ברוב עם בהשתתפות קהל חסידיו ותלמידיו.

באחד הימים הקדיש הרבי את זמן ההדלקה במיוחד עבור ילדי החסידות אשר זכו להשתתף בטקס כשלאחר מכן אף חילק להם מעות חנוכה.

בזאת חנוכה צפויים חסידים רבים להשתתף בטיש המסורתי בו צפוי האדמו"ר לשאת משא חיזוק ודברי הדרכה בפני המשתתפים.