אאא

כמידי שבוע, מסכם הרב משה יהודה שניידר את התבטאויותיו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בנושאים שונים שעל סדר היום. הפעם, מסכם הרב שניידר את מאורעות חג החנוכה בביתו של ראש הישיבה.

"במוצאי שבת של ליל ראש חודש לאחר ההדלקה אמר מרן "אַלֶלע יִידְן זָאלְלן גֶעבֶּענשְט וֶוערין מִיט אַגוּט חודש אוּן אגוּט יָאהר, חוץ פוּן דִי מִתְיַיוְונִים... (שכל היהודים יתברכו בחודש טוב ושנה טובה, חוץ מהמתייוונים...)" סיפר הרב שניידר.

"בימים טרופים אלו, אשר כמעט בכל יום מנסים בני ישמעאל לעשות פיגועים רח"ל, והרבה פעמים הצליחו לרצוח יהודים יקרים הי"ד. אומר על כך מרן הגראי"ל כי מצד אחד עלינו לראות איך שזה רק נסים, נסים, ונסים, כמו שרואים בכל פעם שהקב"ה שולח את שלוחיו להיות במקום "בדיוק באותו רגע" ועי"ז יש הצלה גדולה שלא יצליחו ח"ו לבצע זממם להרבות נפגעים ח"ו, וזה הכל השגחה פרטית!".

תיעוד בלעדי של ההדלקה בבית ראש הישיבה

"מצד שני" ממשיך הרב שניידר, "אומר רבינו שיש להימנע מלצאת לטיולים של בתי ספר וכדו', אף למקומות רגועים שאינם מועדים, ולכאורה אין חשש, בכל זאת חז"ל אומרים "השטן מקטרג בשעת הסכנה" ותקופה זאת נחשבת "לשעת הסכנה" ה' ירחם".

"בעיקר מזרז מרן ראש הישיבה להתחזק בתורה, שהיא השמירה הגדולה ביותר. והוסיף רבינו היום שגם "החזקת תורה" בכוחה להגן, וזה כאשר נשאל על אחד שהולך במקום סכנה, ורוצים לעשות איזה דבר כדי שיהיה לו לשמירה להינצל מכל פגע, ושאלו להיכן ראוי לתת צדקה לזכות זה, והשיב מרן "לישיבות..."