אאא

חילולי השבת בירושלים: חברי הוועדה למען השבת הורו לחברי מועצת העיר ירושלים החרדים להיפגש עם ראש העיר ניר ברקת ולדרוש ממנו לבטל את הקרנות הסרטים בשבת במתנ"ס בקריית יובל.

במכתב ששוגר מהוועדה למען השבת נכתב לחברי המועצה החרדים: "בהמשך לפגישה שקיימנו עמכם ביום חמישי האחרון, עלו על שולחן ועדת הרבנים נושאי פרצות השבת בירושלים, שיש לדון בכל נושא, לגופו של עניין ובכובד ראש".

"ברם, נושא חילולי השבת במבנים העירוניים בכלל ובמתנ"ס "יובלים" שבקריית יובל בפרט, האמור להתרחש בשבת הקרובה נכלל בהגדרה שיש לפתור אותו באופן מידי".

בוועדה כותבים: "על כן הננו להודיעכם כי מוטלת עליכם החובה להיפגש באופן מידי עם ראש העיר ולהביא את הדברים בפניו בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי דרישת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שיש לשמר את הסטטוס קוו בעיר ירושלים ועל העירייה ו/או המוסדות הקשורים אתה, חל איסור מוחלט לחלל בה את השבת ולהקרין בה סרטים חס ושלום".

"אנו מניחים שראש העיר ומנהיגיה יבינו שזו החלטה שאין נסיגה ממנה" מזהירים חברי הוועדה למען השבת.