אאא

כינוס לצדיקים: ביום חמישי, נר חמישי של חנוכה, התקיים בירושלים "כינוס עולם התורה" שארגן ארגון "צעירים - איחוד בני הישיבות בארה"ק", באולמי תפארת ירושלים, בהשתתפות מאות בני תורה. 

את הכנס פתח והנחה הרב אהרן בן אדיבה, שדיבר על מעלת האחדות בין בני התורה. אחריו נאם הגאון רבי יהושע ויזגן רב קהילת חניכי הישיבות בירושלים. בהמשך נאם גם חבר בית הדין בירושלים הגר"ד ברדגו.

מיד אחר כך נכנס לאולם חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, שדיבר על הצורך להתחזק בלימוד התורה, והתבטא "מי שעשה את מרן הרב עובדיה למרן, זה הוא בעצמו". הגר"ד התייחס גם לתיקון לחוק הגיוס, ואמר כי "כעת בטלה סכנת הגיוס, אך מצד שני הפרשה הכניסה בליבם של חלק מבני התורה הרגשה כאילו אינם חשובים חס וחלילה, שלא נגיע למצב של ונהי בעינינו כחגבים, אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו בני תורה".

הגר"ד הוסיף, "אנחנו מתפללים שהצבא ינצח, אבי מורי היה נוהג כל שבת לעשות מי שברך לחיילים, אבל מצד שני צריכים להבין שבלי עולם התורה אין לנו שום סיכוי להישאר כאן, אין לנו שום סיכוי לשרוד, כל העתיד שלנו תלוי בעולם התורה, בחורים יקרים, אם אנחנו עושים השוואה לתקופה ההיא, אז אתם החשמונאים האמיתים, אתם שיושבים ועוסקים בתורה". 

לקראת סיום הכינוס הגיע למקום חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים הגר"ר אלבז, שהתעכב בדרכו בשל מסירת השיעור הקבוע בישיבתו, למרות שחלק מהבחורים כבר התפזרו, הגר"ר נעמד באולם והחל מחזק אותם בדברי תורה על מעלת יוסף הצדיק. 

יצויין, כי גם נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, היה צפוי להשתתף בכינוס, אך לבסוף נאלץ שלא להגיע מכיוון שלא חש בטוב, אך ביקש מהמארגנים למסור כי הוא מברך את המתאספים ובכינוס הבא יגיע בעז"ה.