אאא

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני רושם היום (שלישי) לעצמו הישג משמעותי כאשר הצליח להעביר פה אחד את הרפורמה לאישור העברות תקציביות בוועדה.

לפי הרפורמה של גפני, כל העברה תועלה לדיון בוועדה רק עם הסבר מפורט במה מדובר ומה ההיסטוריה, בנוסף, את ההעברה יציג גם נציג המשרד הממשלתי שמבקש את הכסף ולא רק נציג משרד האוצר.

כאמור, לאחר הדיון בוועדה נערכה הצבעה בה הצביעו כל חברי הכנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה, בעד הרפורמה של גפני.

בדברי ההסבר לנוהל החדש נכתב כי "בנוהל זה ועדת הכספים מעגנת את הליך הדיון בוועדה ביחס לשינויים בתקציב המדינה וכן את נהלי העבודה עם אגךף התקציבים ומשרד האוצר בנושא זה.

"מטרת קביעת הנוהל היא להסדיר את הדיון בוועדה בנוגע לשינויים בתקציב ולייעל אותו תוך פישוט מורכבותם של השינויים התקציביים והגברת השקיפות לגביהם".

צפו בהצבעה בוועדת הכספים