אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי הפתיע במהלך חג החנוכה את נכדו, בעיצומו של הלימוד היומי, כששאל אותו אם מעוניין לראות את אליהו הנביא ולימד אותו כיצד יזכה לכך. 

בעלון "דברי שיח" מסופר כי היה זה כאשר מרן הגר"ח אחז בסדר לימודו היומי, תחילה למד במסכת עבודה זרה ולאחריה למד מסכת הוריות ומסכתות קטנות, אבות, אבות דרבי נתן ומסכת סופרים שמחות וכו'.

כאשר הגיע למסכת כלה רבתי, למד הגר"ח בעיון רב במשך כמה שעות רצוף, כשלפתע הרים את עיניו ושאל את הנכד השוהה לצידו: "אתה מעונין לראות את אליהו הנביא?". הנכד המופתע מיהר להשיב: "ודאי".

"אז הנה, תראה מה שכתוב פה", הצביע מרן הגר"ח על שורה קטנה במסכת כלה רבתי סוף פרק חמיש י: "אמר אבא אליהו זכור לטוב: לעולם אין תורה מתפרשת אלא למי שאינו קפדן, אף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן, אשרי מי שפגע בו ומי שישב עמו שמובטח לו שהוא בן העוה"ב".

שר התורה חזר בקול על הדברים בהתפעלות ואמר: "הנה לנו העיצה כיצד זוכים לגילוי אליהו... שלא להקפיד ולהיות בנחת עם הבריות. אשרי מי שפגע בו".

לאחר שסיים את הלימוד במסכת כלה רבתי על כל מפרשיה, אמר הגר"ח לבני ביתו כי "לימוד מסכת הוא זו סגולה לישועה באותו הנושא", ומכיון שכעת למד את מסכת כלה רבתי, הרי שעכשיו הוא זמן מסוגל למי שצריך זיווג, ובירך הרבה שמות של מקורבים ומכרים שצריכים ישועה להם ולבני ביתם, ובירך שיזכו בעז"ה למצוא את זיווגם במהרה.