אאא

רבה של בריטניה, הרב אפרים מירוויס יצא ביוזמה חדשה ולפיה תלמיד בתי הספר היהודים ילמדו על האיסלאם.

הרב טען כי לימוד האיסלאם בבתי הספר, יתן לילדים הזדמנות על דת "שהינה לחלוטין לא מובנת ולא מוכרת", כלשונו.

החלטתו של הרב הראשי הגיעה לאחר שהמדינה דרשה שבבתי הספר ילמדו התלמידים דת נוספת מעבר לזו שלהם, והרב בחר דווקא באסלאם.

ההחלטה הזאת עוררה סערה ברחבי המדינה וארגונים אורתודוקסיים הודיעו כי הם מתנגדים ליוזמה שצפויה להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר הקרוב. בממשל הסבירו כי היוזמה נועדה לעודד סבלנות ופתיחות כלפי דתות נוספות.

"הרב הראשי טרם הוציא הנחייה מסודרת בנושא, זאת מפני שבתי ספר יצטרכו להחליט בעצמם כיצד להתאים את תוכנית הלימודים שלהם. קיימנו כבר שיחות חיוביות עם מספר בתי ספר, והמלצנו להם לשקול זאת", אמר דוברו של הרב.

לא ברור עתה כיצד יתייחסו לכך ראשי הקהילה היהודית בבריטניה, אולם אם לא יחול שינוי דרמטי, החלטתו תיכנס לתוקף ככל הנראה כבר בחודשים הקרובים.