אאא

תיקון חוק הגיוס: הגאון רבי ציון בוארון, מבכירי הדיינים הספרדים, יוצא במתקפה נגד תיקון חוק הגיוס שעבר בתמיכת המפלגות החרדיות, ואומר כי יש בו "נזק בל ישוער" לישיבות הספרדיות.

במכתב שכתב הגר"צ בוארון הוא מתייחס לתיקון חוק הגיוס וקובע כי "כל מי שיתבונן בלשון החוק מעיקרא וגם אחר התיקון ומי שמכיר את המצב אפילו באפס קצה יבין וידע שיש בזה נזק בל ישוער לישיבות הספרדיות ולצערנו אין איש שם על לב".

הרב קורא לראשי הישיבות להתכנס בכדי לדון בנושא: "על כן אני קורא לראשי הישיבות הספרדיות להתכנס ולטכס עיצה כיצד לעמוד בפרץ ויפה שעה אחת קודם מפני חומרת המצב".

הגאון רבי אליהו טופיק, ראש ישיבת 'באר יהודה', צרף את חתימתו והוסיף: "הדברים שלעיל אינם צריכים חיזוק, וצריך להיזהר הרבה בעניין זה, שלא לתן שום פתח ולא להירתע מכל גורם כל שהוא".

הגאון יצחק ברכה, ראש ישיבת 'עטרת יצחק', הוסיף גם את חתימתו וכתב: "ידוע הדבר ומפורסם מאוד, שכל גדולי ישראל אסרו באיסור חמור לגייס בחורי ישיבה, בשום צד ואופן, ופשוט שעניין זה הוא עקירת התורה כולה, ואין בזה שום חילוק, בין אם הוא בחור שקדן או שאר בחורים, והדברים ברורים ביותר. ולעולם אין שום היתר למסור בחור ישיבה באיזה צד ואופן שיהיה".

הגאון רבי יעקב שכנזי, מבכירי הפוסקים הספרדים, חתם גם הוא על המכתב וכתב: "בוודאי שבשום אופן אין לשתף אתם פעולה, מטרתם רק לעקור את התורה".

יצוין, כי ימים לפני אישור החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, עלו בכירי ראשי הישיבות הספרדיות - בראשם הגאון רבי יהודה כהן ראש ישיבת 'יקירי ירושלים למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן וטענו כי החוק יגרום רע לתלמידי הישיבות הספרדיות. 

לאחר מכן, עלו יו"ר ש"ס השר אריה דרעי וח"כ יואב בן צור למעונו של נשיא המועצת והסבירו את החשיבות בתיקון החוק.