אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר התייחס במרומז למחלוקת בציבור החרדי-ספרדי ואמר כי הוא מתפלל "שהקב"ה יביא שלום בתוך המחנה".

בשיעורו השבועי הנמסר מידי ביום חמישי, דיבר הגר"ש עמאר על חשיבות השלום וגמילות חסדים: "בגלל גמילות חסדים, שיהיה רודף שלום. אפילו אם לא מגיע להם - צריך לרדוף שלום".

לדברי הראשל"צ: "יש לפעמים שהשלום הוא להתרחק. שרואה שזה לא מסתדר, אנשים שכל הזמן... אז עדיף... אבל לא ידבר נגדם, לא יפגע בהם, רק ירחיק עצמו".  

"השלום הטוב זה 'שבט אחים גם יחד', אבל לפעמים הם לא רוצים יחד אז גם זה טוב. צריך גם הצד השני שלא.." אמר הגר"ש עמאר.

לדברי הרב עמאר: "שלום הוא ההטבה הכללית, כולל את כל הטובות, זה הכוונה הטבה הכללית בין כל אדם לחברו, לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה לעם ישראל אלא השלום. על כן, גם אנחנו מתפללים לה' שיביא לנו שלום, גם ילחם מלחמתנו וישים שלום במחננו, גם בכלל וגם בפרט".