אאא

תפילה וזעקה: בעקבות המצב הביטחוני הקשה וריבוי החולים, קוראים גדולי ישראל הספרדים לקיים מחר, צום עשרה בטבת, עצרות תפילה וזעקה בבתי הכנסת והיכלי הישיבות.

בראש הרבנים הקוראים לקיים את עצרות התפילה עומדים נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה והמקובל רבי בניהו שמואלי. 

הרבנים קוראים לציבור, בבתי הכנסת, הכוללים והישיבות, לקיים עצרות סליחות לפני תפילת מנחה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע את עם ישראל מהמצב הקשה, הן הביטחוני והן - כאמור - המחלות הקשות, כאשר מדי יום שומעים על עוד יהודי שנחלה במחלות קשות ונוראות.