אאא

פרסום ראשון: בשעה זו (שני) נערך סבב טלפוני בין שרי הממשלה לאישור העברת 83 מיליון שקלים לחינוך החרדי כפי שהוסכם בהסכם הקואליציוני עם 'יהדות התורה'.

המשאל הטלפוני נערך בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו המבקש יחד עם שר האוצר משה כחלון להביא להחלטת הממשלה את אישור ההצעה, לאור דרישתו של ח"כ משה גפני לקיום ההסכם תוך שהוא עוצר העברת חלק מהתקציבים בוועדת הכספים.

בהצעה שהועברה לשרים נאמר כי "מחליטים לתקן את ההחלטה מס' 674 מיום 8 בנובמבר 2015, שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים, כך שהסכומים כאמור בסעיף 3 לנספח א' להחלטה זו עבור תוספת שעות לימוד במוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור יעמדו על 20 מיליון ש"ח בשנת 2015 ועל 63 מיליון ש"ח בשנת 2016".

בדברי ההסבר להצעה שהועברה לשרים, נאמר כי מבחינת תוספת תקציב מדובר על 9 מיליון ש"ח ב-2015 ו-28 מיליון ש"ח ב-2016 עבור מוסדות הפטור זאת כתוספת לסכום שכבר הוסכם שמשרד החינוך יקצה עבור שעות הלימוד בחינוך המוכר שאינו רשמי, כאשר הסך הכללי של התקצוב הוא 83 מיליון שקלים.

שר החינוך נפתלי בנט תמך בהצעה וזו גם עמדתה של היועצת המשפטית של משרד החינוך, לפיה, אין מניעה לתגבור תוספת תקציבית המיועדת לשעות לימוד בחינוך המוכר שאינו רשמי ובתקנה המיועדת לשעות לימוד למוסדות הפטור.

אישור ההצעה בישיבת הממשלה מלמד על סיום המשבר בין ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, לאנשי 'הבית היהודי'. לאחר אישור ההחלטה בממשלה, הנושא יובא לאישורה של ועדת הכספים.

סגן השר פרוש מסר: "התעקשות נציגי יהדות התורה שהאישורים הסופיים בוועדת הכספים יכללו גם את התחייבות הליכוד לשעות תמריץ וטיפוח עבור מוסדות הפטור והמוכש"ר, הוכיחו את עצמם".

מנהלי מוסדות החברים בפורום מוכר שאינו רשמי ציינו לשבח את הפעילות של חברי הכנסת החרדים, דבר שהוביל להישג הגדול בהחזרת כספי התמרוץ טיפוח.

יו"ר פורום מוכר שאינו רשמי דוד שרפר: "היום נעשה הצדק ותוקן העוול המתמשך מימי פירון. בכלל מצאנו אוזן קשבת בחודשים האחרונים אצל חברי הכנסת החרדים שהקדישו לנו עשרות שעות של ישיבות ודיונים לחילוץ המוסדות החרדים שהגיעו לסף קריסה. יחד עם זאת, עדין אנחנו בתחילת הדרך וצריך להביא לביטול הפערים בין תקצוב תלמידי החינוך היסודי במדינת ישראל".