אאא

במהלך שמחת אירוסין לנכדו, התייחס ראש ישיבת "קול יעקב" הגאון רבי יהודה עדס לחשש מפני חוק הגיוס, ואמר כי: "אי אפשר להיות במסיבה של שמחה בלי להזכיר את גזירת הגיוס הנוראה".

הרב אמר לציבור כי "זו התשובה שלנו לגזירת הגיוס, זו גזירה נוראה ושואה רוחנית על עם ישראל - אבל אנחנו אין לנו שיור אלא התורה הקדושה" הרגיע הרב עדס.

"בישיבה אמרתי עשרות פעמים - חס וחלילה לרדת במורל, למה? כי יש פה דבר מעניין, כל גזירה חדשה קם כולל חדש. כל חוק חדש קמה ישיבה חדשה".

הרב הזכיר את הפסוק ממגילת אסתר "ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי" והביא את ההסבר לפיו למה להמן "לגמור את מרדכי, תגמור אחד יבוא השני. אנחנו עם שמצמיח מרדכי".

"אנחנו התורה היא חיינו, כל אחד מבני התורה מוכן למסור נפשו על התורה" המשיך הרב עדס. בהמשך דבריו הוא אמר כי "אנחנו צריכים להאמין בכוח התורה הקדושה שלנו".